T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
  • /
  • KOMİSYONLAR

KOMİSYONLAR

YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU KARARIYLA KURULAN KOMİSYONLAR


Açıklama: https://www.artuklu.edu.tr/dosyalar/mauzem/check-16.png YATAY GEÇİŞ VE DERS MUAFİYET KOMİSYONU (24.12.2018, Karar No: 2018/45-1)

Görevi: Merkezi yerleştirme veya AGNO yatay geçiş başvurusu yapan öğrencilerin taleplerini Müdürlüğün belirleyeceği tarihte değerlendirmek.


Başkan-Doç. Dr. İbrahim KOÇ 

Üye-Öğr. Gör. Abdulbaki ERGEL (Bölüm Bşk.-Çocuk Bak. ve Gençlik Hiz.)

Üye-Öğr. Gör. Harun GENCER (Bölüm Bşk.-Sağlık ve Bakım Hiz.)

Üye-Dr. Öğr. Üyesi Ümmügülsüm TÜKENMEZ (Bölüm Bşk. Dişçilik Hiz.)

İlk ve Acil Yardım Programı

Üye-Dr. Öğr. Üyesi Ümmügülsüm TÜKENMEZ

Üye-Dr. Öğr. Üyesi Suzan ALHILAL

Üye-Öğr. Gör. Sevinç YAŞAR CAN

Üye-Öğr. Gör. Murat ERTEN

Üye-Öğr. Gör. Hatice EREN BOZKUR

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı

Üye-Dr. Öğr. Üyesi Ahmet DÜNDAR

Üye-Doç. Dr. Üyesi Ayfer YILDIRIM

Üye-Doç. Dr. Üyesi İhsan ALACABEY

Üye-Dr. Öğr. Üyesi Veysi KIZMAZ

Üye-Öğr. Gör. Mehmet ÇAVUŞOĞLU

Üye-Dr. Öğr. Üyesi Adil UMAZ

Üye-Öğr. Gör. Mehmet Ferit DEMİREL

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Programı

Üye-Prof. Dr. Mehmet Cemal OĞUZ

Üye-Dr. Öğr. Üyesi Songül ÇETİK YILDIZ

Üye-Öğr. Gör. Cemile GÜNBEGİ ÇALIŞKAN

Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik Programı

Üye-Prof. Dr. Abdurrahman DÜNDAR

Üye-Prof. Dr. Cumali KESKİN

Üye-Doç Dr. Tuba TARHAN

Üye-Öğr. Gör. Cemil DEMİR 

Üye-Öğr. Gör. Orhan EYYÜPOĞLU

Yaşlı Bakımı Programı

Üye-Dr. Öğr. Üyesi Hediye UTLİ 

Üye-Öğr. Gör. Funda METE ÇAVUŞ

Üye-Öğr. Gör. Fethi Ahmet UĞUR

Üye-Dr. Öğr. Israt JAHAN SIDDIK

Evde Hasta Bakımı Programı

Üye-Öğr. Gör. Mahmut EKMEN 

Üye-Öğr. Gör. Şükrü YILDIRIM 

Üye-Dr. Öğrt. Üyesi Israt JAHAN SIDDIK

Çocuk Gelişimi Programı

Üye-Öğr. Gör. Mehmet Fatih ERDOLU

Üye-Öğr. Gör. Funda TAŞ ÇETİN

Diş Protez Teknolojisi  Programı

Üye-Öğr. Gör. Hasan DEMİR

Üye-Öğr. Gör. Arife DENİZ

Üye-Öğr. Gör. Sibel DANIŞ

Mezuniyet Komisyonu

Doç. Dr. Tuba TARHAN

Doç. Dr. Ayfer YILDIRIM

Dr. Öğr. Üyesi Ümmügülsüm TÜKENMEZ EMRE

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet DÜNDAR

Dr. Öğr. Üyesi Mine AYANOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Suzan ALHILAL

Dr. Öğr. Üyesi Adil UMAZ

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed GÜNGÖREN

Dr. Öğr. Üyesi Hediye UTLİ

Öğr. Gör. Abdülbaki ERGEL

Öğr. Gör. Harun GENCER

Öğr. Gör. Funda TAŞ ÇETİN

Öğr. Gör. Hasan DEMİR Sayın

Öğr. Gör. Mahmut EKMEN Sayın

Öğr. Gör. Murat ERTEN Sayın

Öğr. Gör. Sevinç YAŞAR CAN

Öğr. Gör. Cemil DEMİR

Öğr. Gör. Cemile GÜNBEGİ ÇALIŞKAN

Öğr. Gör. Fethi Ahmet UĞUR

Erasmus+, Farabi ve Mevlana Koordinatörleri

Birim Koordinatörü Öğr. Gör. Sibel DANIŞ

Sağlık ve Bakım Hizmetleri Bölümü Koordinatörü Öğr. Gör. Harun GENCER

Tıbbi Hizmetler ve Teknikleri Bölümü Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet DÜNDAR

Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Koordinatörü Öğr. Gör. Dr. Abdülbaki ERGEL

Dişçilik Hizmetleri Bölümü Koordinatörü Öğr. Gör. Hasan DEMİR

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü