T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
  • /
  • KOMİSYONLAR

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

KOMİSYONLAR

YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU KARARIYLA KURULAN KOMİSYONLAR


Açıklama: https://www.artuklu.edu.tr/dosyalar/mauzem/check-16.png YATAY GEÇİŞ KOMİSYONU (24.12.2018, Karar No: 2018/45-1)

Görevi: Merkezi yerleştirme veya AGNO yatay geçiş başvurusu yapan öğrencilerin taleplerini Müdürlüğün belirleyeceği tarihte değerlendirmek.


Başkan-Öğr.Gör.Mahmut EKMEN (Müd.Yrd.)

Üye-Öğr.Gör.Mustafa Yunus EMRE (Müd.Yrd.)

Üye-Dr.Öğr.Üyesi Ahmet DÖNDER (Bölüm Bşk.-Tıbbi Lab. Tek.)

Üye-Dr.Öğr.Üyesi Veysi KIZMAZ (Tıbbi Lab. Tek.)

Üye-Dr.Öğr.Üyesi Hediye UTLİ (Bölüm Bşk.-Yaşlı Bakımı)

Üye-Öğr.Gör.Harun GENCER (Yaşlı Bakımı)

Üye-Öğr.Gör.Mehmet Fatih ERDOLU (Bölüm Bşk.-Çocuk Gelişimi)

Üye-Öğr.Gör.Yakup İŞIKER (Çocuk Gelişimi)

Üye-Öğr.Gör.Hatice EREN BOZKUR (İlk ve Acil Yardım)

Üye-Öğr.Gör. Behiye Dilmen BAYAR (İlk ve Acil Yardım)

Üye-Dr.Öğr.Üyesi Tuba TARHAN (Tıbbi Dok. ve Sekr.)

Üye-Öğr. Gör. Cemil DEMİR (Tıbbi Dok. ve Sekr.)

 

 


Açıklama: https://www.artuklu.edu.tr/dosyalar/mauzem/check-16.png YAZ STAJI DEĞERLENDİRME ve YAZ STAJI MUAFİYET KOMİSYONLARI (27.12.2018, Karar No: 2018/46-1)

Görevi: Yaz Stajı Dosyalarını ve yaz stajı muafiyet taleplerini inceleyip değerlendirmek.


İlk ve Acil Yardım Programı Staj Değerlendirme ve Muafiyet Komisyonu

Başkan-Öğr.Gör.Mahmut EKMEN (Müd.Yrd)

Üye-Dr.Öğr.Üyesi Ümmügülsüm TÜKENMEZ

Üye-Öğr.Gör.Behiye DİLMEN BAYAR

Üye-Öğr.Gör.Sevinç YAŞAR CAN

Üye-Öğr.Gör.Murat ERTEN

Üye-Öğr.Gör.Hatice EREN

Üye-Öğr.Gör.Orhan EYYÜPOĞLU

 

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı Staj Değerlendirme ve Muafiyet Komisyonu

Başkan-Dr.Öğr.Üyesi Ahmet DÖNDER (Bölüm Bşk.)

Üye-Öğr.Gör.Mustafa Yunus EMRE (Müd.Yrd.)

Üye-Dr.Öğr.Üyesi Ayfer YILDIRIM

Üye-Dr.Öğr.Üyesi İhsan ALACABEY

Üye-Dr.Öğr.Üyesi Veysi KIZMAZ

Üye-Dr.Öğr.Üyesi Mehmet Şakir ECE

Üye-Öğr.Gör.Mehmet ÇAVUŞOĞLU

Üye-Öğr.Gör.Cemil DEMİR

 

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Programı Staj Değerlendirme ve Muafiyet Komisyonu

Başkan-Doç.Dr. Abdurrahman DÜNDAR

Üye-Dr.Öğr.Üyesi Songül ÇETİK YILDIZ

Üye-Dr.Öğr.Üyesi Mehmet Fırat BARAN

Üye-Dr.Öğr.Üyesi Tuba TARHAN

 

Yaşlı Bakımı Programı Staj Değerlendirme ve Muafiyet Komisyonu

Başkan-Dr.Öğr.Üyesi Hediye UTLİ (Bölüm Bşk.)

Üye-Öğr.Gör.Yüksel ŞENGÜL

Üye-Öğr.Gör.Hatice KARAOZAN

Üye-Öğr.Gör.Harun GENCER

Üye-Öğr.Gör.Funda METE ÇAVUŞ

 

 


Açıklama: https://www.artuklu.edu.tr/dosyalar/mauzem/check-16.png DERS MUAFİYETİ KOMİSYONLARI (09.10.2018, Karar No: 2018/37-1)

Görevi: Muafiyet talebinde bulunan öğrencilerin taleplerini Müdürlüğün belirleyeceği tarihte değerlendirmek.


İlk ve Acil Yardım Programı Ders Muafiyet Komisyonu

Başkan-Öğr.Gör. Mahmut EKMEN (Müd.Yrd.)

Üye-Dr.Öğr.Üyesi Ümmügülsüm TÜKENMEZ

Üye-Öğr.Gör.Sevinç YAŞAR CAN

Üye-Öğr.Gör.Behiye DİLMEN BAYAR

Üye-Öğr.Gör.Murat ERTEN

Üye-Öğr.Gör.Hatice EREN

 

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı Ders Muafiyet Komisyonu

Başkan-Dr.Öğr.Üyesi Ahmet DÖNDER (Bölüm Bşk.)

Üye-Öğr.Gör.Mustafa Yunus EMRE (Müd.Yrd.)

Üye-Dr.Öğr.Üyesi Ayfer YILDIRIM

Üye-Dr.Öğr.Üyesi Veysi KIZMAZ

Üye-Dr.Öğr.Üyesi İhsan ALACABEY

Üye-Dr.Öğr.Üyesi Mehmet Şakir ECE

Üye-Öğr.Gör.Mehmet ÇAVUŞOĞLU

 

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Programı Ders Muafiyet Komisyonu

Başkan-Doç.Dr. Abdurrahman DÜNDAR

Üye-Dr.Öğr.Üyesi Songül ÇETİK YILDIZ

Üye-Dr.Öğr.Üyesi Mehmet Fırat BARAN

 

Yaşlı Bakımı Programı Ders Muafiyet Komisyonu

Başkan-Dr.Öğr.Üyesi Hediye UTLİ (Bölüm Bşk.)

Üye-Öğr.Gör.Yüksel ŞENGÜL

Üye-Öğr.Gör.Hatice KARAOZAN

Üye-Öğr.Gör.Harun GENCER

Üye-Öğr.Gör.Funda METE ÇAVUŞ

 

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı Ders Muafiyet Komisyonu

Başkan-Dr.Öğr.Üyesi Tuba TARHAN

Üye-Öğr.Gör.Cemil DEMİR

Üye-Öğr.Gör.Orhan EYYÜPOĞLU

 

Çocuk Gelişimi Programı Ders Muafiyet Komisyonu

Başkan-Öğr.Gör. Mehmet Fatih ERDOLU (Bölüm Bşk.)

Üye-Öğr.Gör.Abdulbaki ERGEL

Üye-Öğr.Gör.Mine AYANOĞLU

Üye-Öğr.Gör.Semra AKTO

Üye-Öğr.Gör.Funda TAŞ ÇETİN

Üye-Öğr.Gör.Yakup İŞIKER

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü