T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
  • /
  • İlk ve Acil Yardım Programı Hakkında

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

İlk ve Acil Yardım Programı Hakkında

PROGRAMIN AMACI

İlk ve Acil Yardım Programının amacı; dünyada ve ülkemizde gelişmekte olan acil tıp sistemi içerisinde hizmet verebilecek bilgi, beceri ve deneyimlerle donatılmış, ahlaki ve deontolojik değerlere uygun davranış sergileyen, gelişmeleri takip edebilen, çağdaş ve bilimsel düşünebilen meslek üyeleri yetiştirmek; hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde, sağlık sorunlarını en iyi şekilde saptayıp çözebilecek yeterliliğe ulaşmış, hasta ve yaralılara temel ve ileri yaşam desteği verebilen, her türlü sistem travmasını tanıyıp uygun acil yaklaşımı yapabilen; hastane öncesi acil müdahale hizmetlerini profesyonelce verip, ardından hasta ve yaralıların esas tedavisi yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde gerekli merkezlere uygun koşullarda taşınmasını, yaşam kurtarıcı ve sakat kalmayı önleyici tıbbi müdahale olanakları sağlayabilecek sağlık personeli yetiştirmektir. Ayrıca, dikkatli, soğukkanlı ve sorumluluk duygusu güçlü, başkaları ile iyi iletişim kurabilen, hastanın durumunu ve çevresini inceleyerek, yakınlarından bilgi alarak sorununu belirleyen, hastanelerin acil servis bölümünde ilk yardım görevi yapan, gerektiğinde ambulans sürücülüğü de yapan nitelikli tekniker yetiştirmektir.

PROGRAMIN TANITIMI VE PROGRAM HAKKINDA BİLGİLER

 İlk ve Acil Yardım Programı mezunları üniversite, devlet ve özel hastanelerin acil servislerinde ve ambulans hizmetlerinde tekniker olarak çalıştırılabilirler. Bugün ülkemizde sağlık sektörünün öneminin artmasına paralel olarak açılan hastane ve ambulans hizmetlerinin sayısı da artmaktadır. Kamuda özellikle 112 merkez ve istasyonlarında hava ve deniz ambulanslarında birincil iş gücünü oluştururlar.

 Son yıllarda özel sağlık sektörü de Paramediklerin iş kalitesi ve verimliliğinin farkına vararak acil sağlık hizmetlerinde ambulanslarda olmazsa olmaz sağlık personeli olarak istihdam etmekte ve Acil Bakım Teknikeri olarak çalıştırmaktadırlar.

 İlk ve Acil Yardım Programı öğrencileri alan uygulamalarını hastanelerin yoğun bakım, ameliyathane, doğumhane ve acil servislerinde ve ayrıca stajlarını 112 acil yardım ambulanslarında yapabilirler.

 İlk ve Acil Yardım Programını tercih edecek öğrencilerde ÖSYM tarafında yayınlanan Üniversitelere giriş kılavuzunda yer alan 233. madde ön koşul olarak aranmaktadır.

Madde 233: Bu programa alınacak öğrencilerin, devlet hastanelerinden veya üniversite hastanelerinden, sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden yapısı ve ruh sağlığına sahip olduklarını belgeleyen rapor almaları (Öğrencinin boy ve kilosunun sağlık kurulu raporunda belirtilmesi gerekmektedir.), program gereği 2. sınıfta araç kullanmalarının zorunlu olması sebebiyle kayıt tarihinde 17 yaşını tamamlamış olmaları; erkek öğrencilerde 1.65 m’den, kız öğrencilerde 1.60 m’den kısa olmamak, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlığında olmak; kurtarma ve taşıma işlerinde iki kişilik bir ekipte çalışırken sedyedeki bir hastayı ekip arkadaşı ile birlikte taşıyabilecek beden ve fizik yeterliliğine sahip olmaları gerekmektedir.

 İlk ve Acil Yardım Programı mezunları “İlk ve Acil Yardım Teknikeri” unvanı almaya hak kazanırlar. Programdan mezun olan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile “Acil Yardım ve Afet Yönetimi”, “Hemşirelik” ve “Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri” lisans bölümlerine dikey geçiş ile geçebilmektedirler.

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü