T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
  • /
  • Diş Protez Teknolojisi Program Hakkında

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

Diş Protez Teknolojisi Program Hakkında

Diş Protez Teknolojisi Programı Hakkında

Programın Amacı- Hedefler

İnsana, topluma ve etik ilkelere duyarlı, kendisine ve çevresine saygılı, mesleğinde yeterlik kazanmış; kendisini sürekli geliştirmeyi hedefleyen; bilimsel düşünme biçimini benimseyen; farklı düşünce ve kültürlere açık, sağlık sektöründe yer alan kamu kurum ve özel kuruluşlarda Diş Protez Teknikeri olarak çalışabilen; diş hekimine yardımcı olabilecek ve laboratuvar aşamalarını yürütebilecek nitelikli, mesleki bilgi ve beceri ile donatılmış insan gücünü yetiştirmektir.

Diş Protez Teknolojisi alanı ile ilgili temel düzeydeki bilgiye ulaşan, alanı ile ilgili kullanılan araç gereç ve maddeleri bilen, teknolojiyi ve laboratuvar araçlarını kullanan, mesleğin gerektirdiği yabancı dili öğrenen, etik, eşitlik ve çevresel değerleri benimseyen ve kazanımlarını bağımsız olarak uygulayabilme becerisi kazandırmak amaçlanmıştır.

Bu programda öğrenim gören öğrenciler;

-Diş hekimince alınan ağız ölçülerinden model hazırlamayı öğrenirler.

-Hazırlanan modeller üzerinde; sabit ve hareketli bölümlü protezlerin şekillendirilmesini, döküm yöntemiyle çoğaltılmasını, bunlara tesviye ve cila ile estetik görünüm vererek ağızda kullanılmaya uygun hale getirilmesini öğrenirler.

-Diş hekiminin tam dişsiz veya yarı dişli iken aldığı ağız ölçülerine uygun, hareketli tam ve bölümlü protezlerin hazırlanmasında, diş dizimi, mum modelaj ve akrilik işlemlerinin yapılmasını öğrenirler.

-Diş hekimi tarafından alınan ölçüler üzerinde obturatör, splint epitez gibi apareyleri hazırlamasını öğrenirler.

-Hareketli protezlerin tamirini yapmasını öğrenirler.

-Diş hekiminin uyguladığı tedavi süreci boyunca planladığı hareketli ortodontik apareyleri hazırlamasını öğrenirler.

-Kullandığı aletlerin bakımı ve basit onarımını yapmasını öğrenirler.

 

İstihdam Olanakları


Sağlık Bakanlığı verileri göstermektedir ki, ülkemizde ağız ve diş sağlığı ile ilgili personele olan talep, arzın çok üstünde kalmaktadır. Programımızdan mezun öğrencilerimiz, güçlü çözüm ortaklarımızın tüm altyapısından faydalanarak, teorik ve pratik bilgilerle donatılarak kusursuz birer meslek elemanı olmak için gerekli eğitimi almaktadır. Bu bölümden mezun olan öğrenciler

- Kendilerine ait özel işletmeler açabilmektedirler.

- Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelerde ve üniversitelerin Diş Hekimliği Fakültelerinde yer alan protez ve ortodonti laboratuvarlarında istihdam edilebilirler.

- Özel diş protez laboratuvarlarında istihdam edilebilirler.

- Özel dişhekimi muaynehanelerin bünyesinde istihdam edilebilirlerPrograma hangi Puanla Yerleşirim


Diş Protez Teknolojisi Programına, TYT puan türü sonuçlarına göre ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme ile öğrenci alınmaktadır.

 

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü