T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
  • /
  • Çocuk Gelişimi Programı Hakkında

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

Çocuk Gelişimi Programı Hakkında

Programın Amacı

Çocuk Gelişimi Programının temel amacı, çocuk gelişimi ve eğitiminin önemini benimseyen, 0–18 yaş aralığı çocuk ve ergenlerin gelişim özelliklerini tanıyıp, alışkanlık ve gereksinimleri konusunda bilgi kazanmış, çocukların karşılaşabilecekleri sorunlara önlemler alabilen elemanlar yetiştirmektir. Bununla birlikte programda özel eğitime gereksinim duyan çocukları tanıyıp, bu çocuklar için uygun eğitim ortamını düzenleyebilen, anne sağlığı konusunda bilinçli olan teknik elemanlar yetiştirmek amaçlanmaktadır. Programın diğer amaçları; 0-18  yaş grubunda  görülebilen hastalıkların belirtileri hakkında bilgi sahibi olan, bu konuda korunma yollarını ve hastaya bakım tekniklerini bilen, ilk yardım konusunda temel bilgi ve beceriye sahip nitelikli elemanları bu alana kazandırmak; çocukların gelişim düzeylerine ve gelişen teknolojiye uygun, eğitici oyuncaklar hazırlamak, kullandığı makine araç ve gereçlerin bakım ve onarımını yapabilen, çalışılan yerde günlük menü ve yiyecekleri ilkelerine uygun hazırlayabilen elemanlar yetiştirmek şeklinde sıralanabilir.

Programın tanıtımı ve programla ilgili bilgiler

 Çocuk Gelişimi Programı 2011 yılında açılmış olup yine bu yılı kapsayan eğitim öğretim döneminde (2011-2012) öğrenci almaya başlamıştır. Programa  I.öğretim  ve II.öğretim  öğrencileri de alınmaktadır.

 “Çocuk Gelişimi programını, öncelikli olarak Kız Meslek Lisesi “Çocuk Gelişimi” mezunları olmak üzere tüm öğrenciler tercih edebilirler. Programda, çocukların gelişimi ve eğitimine ilişkin kuramsal ve uygulamalı dersler yer almaktadır. Uygulamalı derslerde, normal gelişim gösteren ve özel gereksinimi olan çocukların bireysel ve grup eğitimlerine yer verilmektedir. Tüm bu çalışmalar alanda yapılan gözlem ve uygulamalar ile birlikte yürütülmektedir.

 Bu bölüm öğrencileri, 2 yıl 4 dönem  120 ECTS krediyi  başarılı bir şekilde  tamamlayıp, program yeterlilikleri sağladıklarında Çocuk Gelişimi alanında Önlisans derecesine sahip olurlar.

 Çocuk gelişimi ön lisans programından mezun olanlar, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı anadolu kız meslek ve kız meslek liselerindeki uygulama sınıflarında ve ilköğretim okullarındaki ana sınıflarında kadrosuz usta öğretici-ücretli öğretmen olarak görev alabilmenin yanı sıra; resmi ve özel kurumlara bağlı kreş, yuva, anaokulu ve çocuk kulübü gibi okul öncesi eğitim kurumlarında yardımcı öğretmen olarak da çalışabilmektedir. Ayrıca çocuk kliniklerinde, özel eğitim alanında ve rehabilitasyon merkezlerinde, çocuk edebiyatı alanında, oyuncak üreticisi firmalarda, turizm ve spor merkezlerinin çocuk oyun alanlarında da çalışabilmektedirler.

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü