T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
  • /
  • BELGE-FORMLAR

BELGE-FORMLAR

BELGE VE FORMLAR

Personel Dilekçe Formu

Öğrenci Dilekçe Formu

Yatay Geçiş (Kurumlararası-Kurumiçi-Merkezi Yerleştirme) Başvuru Formu

Ders İntibak-Muafiyet Talep Formu

Sınav Notuna İtiraz Formu

Maddi Hata Not Düzeltme Formu

Mazaret Sınavı Talep Formu

Kayıt Dondurma Talep Formu

Kayıt Sildirme Talep Formu

Mezuniyet Talep ve İlişik Kesme Formu

Sınav Kopya-Kural İhlali Tutanak Formu

Tek Ders Sınavı Talep Formu

Öğrenci Devamsızlık Bildirim Formu

Harç İade Talep Formu

Staj Başvuru ve Onay Formu

Staj Değerlendirme Formu

Öğrenci İşleri Otomasyon Bilgi Sistemi (OİBS) Kayıt Formu

Normal Öğretimden İkinci Öğretime Geçiş Formu

İzin Bitimi Göreve Başlama Formu

Aday Memur Değerlendirme Formu

Malzeme Teslim Tutanağı

Öğretim Elemanı Kadrosuna Başvuru Formu

Öğretim Üyesi Kadrosuna Başvuru Formu

Personel Kimlik Kartı Talep Formu 

Mal Bildirim Formu

Sürekli İşçi Mesai Takip Çizelgesi 

Faaliyet ve Değerlendirme Raporu (Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi İçin) Formu

Faaliyet ve Değerlendirme Raporu (Doktor Öğretim Üyesi için) Formu

Tebliğ Tebellüğ Belgesi

Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) Kullanıcı Açma Talep Formu

İş Birliği Protokolü/Sözleşmeler

Genel Protokoller

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü