T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
  • /
  • DEKANIN MESAJI

DEKANIN MESAJI

 

Fakültemizin Değerli Öğretim Elemanları ve Sevgili Öğrenciler;

Mardin Artuklu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi; 3 profesör, 2 Doçent, 12 Doktor Öğretim Üyesi, 7 Öğretim Görevlisi, 11 Araştırma Görevlisi ve 1044 öğrencisi ile; Hemşirelik, Ebelik, Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Çocuk Gelişimi, Sosyal Hizmet, Odyoloji ve Sağlık Yönetimi bölümleriyle evrensel ve kültürel değerlere saygılı, ülke gereksinimlerine yönelik sağlık hizmetlerinde etkin ve başarılı meslek insanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 

Mardin Artuklu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, sağlık sektöründe hızla yaşanan değişim ve gelişmeleri takip ederek, toplumun her alanında istihdam edilebilen nitelikli personel gereksinimini karşılaması açısından büyük bir önem taşımaktadır.

Fakültemizi; stratejik planı doğrultusunda, alanında ülkemizde ve bölgemizde önemli bir kurum yapmak, sağlık politikalarının oluşturulmasında etkin ve saygın bir kurum haline getirmek ve iş birliklerimizle, alanında uluslararası tanınan fakültelerden biri yapmak vazgeçilmez amacımızdır. Fakültemiz, uluslararası alanda bilgi üreterek bilim dünyasına katkıda bulunan, sosyal ve kültürel yönden donanımlı, etik ilkelere ve ekip anlayışına sahip öğrenci ve akademik personel yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Toplumun değerlerine ve etik ilkelere saygılı, gelişime açık, profesyonel mesleki disiplini olan, sağlık hizmetlerinde kaliteyi arttıracak bilgi ve beceriye sahip, lider vasıflı sağlık personelleri yetiştirme amacımıza yoğun emekleri ile katkı veren değerli öğretim üye ve elemanlarımıza, tüm idari personelimize teşekkür ediyor, bu yolda birlikte yürüdüğümüz sevgili öğrencilerimize ve mezunlarımıza ömür boyu başarılar ve mutluluklar diliyorum.

Prof.Dr. Vahap Özpolat

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü