T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ RESİM BÖLÜMÜ
  • /
  • Bölüm Hakkında

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

Bölüm Hakkında

Misyon

Evrensel düşünce ve değerlere sahip, ülke ve dünya kültürüne sanat yoluyla katkıda bulunacak çağdaş, yaratıcı, özgür bireyler yetiştirmektir.
 

Vizyon

Uluslararası düzeyde tercih edilen, yetiştirdiği yaratıcı bireylerle sanatın toplumda etkin ve yaygın konuma gelmesinde öncülük eden bir eğitim kurumu olmaktır.

 


 

Değerler

Yaratıcılık
Yenilikçilik
Dürüstlük
Güvenilirlik
Estetik duyarlık
Akademik özgürlük
Toplumsal sorumluluk
Etik değerlere bağlılık
İş birliğine açık olmak
Hoşgörülü olmak
İdealist olmak
Saygılı olmak
Adalet
Liyakat
Liderlik
Şeffaflık
Kararlılık
Katılımcılık
Takım bilinci
Paylaşımcılık
Eğitimde süreklilik
Hesap verebilirlik
Sorumluluk bilinci
Kurum aidiyeti
Çevre bilinci

Programımızda, atölye sisteminin gerektirdiği bir biçimde uygulamalı çalışmalar yapılır. Resim Atölyeleri kapsamında Görsel Biçimlendirme ve Deneysel Sanat gibi günümüz sanat dinamiklerini kapsayan dersler bulunmaktadır. Bunun yanı sıra teorik çalışmalarda sözlü anlatım, inceleme ve araştırma, tartışma, yöntemleri kullanılır.

Öğrencilerin disiplinli bir gözlem yolu ile yapıcı ve yaratıcı güçlerini ve yaratıcılığın temeli olan sezgi gücünü nesneler ve nesneler arasındaki ilişkileri yorumlayabilme yetisini geliştirmek, sanatın doğasını ve görsel düşüncenin mantığını sezdirecek gerekli kültürü kazandıracak eğitimi vermektir.

Bölüm mezunları serbest sanatçı olarak çeşitli alanlarda sanat yönetmeni, sanat danışmanı vb. alanlarda çalışabilecekleri gibi eğitim kurumlarında da çeşitli konumlarda çalışabilmektedirler. Ayrıca Türkiye’de ve Dünyada Sanat ortamında galeriler ve diğer sanat kurumları aracılığıyla da resim bölümü mezunlarına geniş olanaklar sunmaktadır.

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü