T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ RESİM BÖLÜMÜ
  • /
  • Akademik Cv İndeksi

AKADEMİK CV İNDEKSİ

Prof. Dr. Zekiye SARIKARTAL

s.zekiye@gmail.com
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
RESİM BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi Kutlu GÜRELİ

gurelli@yahoo.com
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
RESİM BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi Rahman SARIALİOĞLU

rahmansaral@gmail.com
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
RESİM BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi Şefik ÖZCAN

mysozcan@gmail.com
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
RESİM BÖLÜMÜ

Öğr. Gör. Ercan GÜNDÜZ

ressamgunduz@hotmail.com
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
RESİM BÖLÜMÜ

Öğr. Gör. Esra EKİNCİ

esraekinci@artuklu.edu.tr
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
RESİM BÖLÜMÜ

Arş. Gör. Rebuar Rezzak İLGE

arezzakilge@gmail.com
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
RESİM BÖLÜMÜ