T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ RESİM BÖLÜMÜ
  • #artuklugsf

  • üretken...

  • sorgulayan...

  • öğrenen...

  • kentle iç içe...

  • çalışkan...

  • paylaşan...

DUYURULAR

Aday Öğrenciler İçin

2013 yılı Ağustos ayında Resim Bölümü’ne öğrenci alınmasıyla fakültenin ilk bölümü aktif hale getirilmiştir. Ayrıca 2013 Bahar yarıyılında Resim Anasanat Dalı yüksek lisans programı açılmış ve öğrenci alımına başlamıştır.

PUAN TÜRÜ: Adayların, liseden mezun oldukları alana ve türe bakılmaksızın Mardin Artuklu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Özel Yetenek Giriş Sınavlarına katılabilmeleri için, TYT'den (Temel Yeterlilik Testi) en az 150 ham puan almış olması gerekmektedir.

Programımızda, Sanatın pratik ve teorik alanıyla ilgili birçok ders bulunmaktadır. Temel Sanat Atölyesi, Desen, Fotoğraf ve Atölye dersleriyle birlikte, 3 Boyutlu Biçimlendirme, Deneysel Heykel, Beden ve Nesne, Dijital Medyaya Giriş, Video Yapımı gibi diğer alanlarla ilişkilendirebileceğimiz uygulamalı derslerde yer almaktadır. Öğrencilerin çağdaş bir yaklaşımla diğer sanat alanlarıyla birlikte disiplinler arası bir boyut kazanmaları eğitim programımızın amaçlarından biridir. Örneğin Dijital Medyaya Giriş ve Video Yapımı dersiyle birlikte öğrencilerimiz çağımıza ait teknolojik yöntemlerle tanışarak sanatsal pratiklerini zenginleştirebilecekler ve birçok farklı sanat alanının iç içe geçtiği sanatsal pratikler gerçekleştirebileceklerdir. En temel uygulamalı derslerimizden biri olan Desen dersi sayesinde sanatın temel problemi olan biçim yaratabilme sorunsalı ve desenin bir biçim yaratma problemi olduğu uygulamalı ve teorik bir biçimde öğrencilere aktarılmaktadır. Temel Sanat Atölyesi dersi ise Atölye derslerimizin başlangıcı olup sanata ilişkin temel ilke ve kavramlar üzerinde durularak öğrencilerin yaratıcı gücü, gözlem becerisi ve duygularını sanat yoluyla ifade edebilme becerisi geliştirilmeye çalışılır.

2020-2021 Özel Yetenek Sınav Duyurusuna Ulaşmak İçin Tıklayınız