T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA BÖLÜMÜ
  • /
  • Bölüm Hakkında

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

Bölüm Hakkında

Yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmelerle birlikte radyo, televizyon, sinema ve internet alanları şimdiye dek görülmemiş şekilde birbirlerine karışıp aynı potada eridiler. Bu da radyo, televiyon ve sinema profesyonellerinden, hem medya sanatlarına ilişkin teknik beceriler anlamında, hem de küresel bilgiye dair toplumsal sorumluk anlamında beklentilerin artmasına sebep oluyor. Bu tespitlerden yola çıkan Mardin Artuklu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nün müfredatı, medya teknolojilerini yaratıcı bir ustalıkla kullanabilen ve aynı zamanda düşünsel ve sorgulayıcı bakış açısını toplumsal ve etik bir sorumlukla taşıyabilecek profesyoneller yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Bölümdeki eğitim, sosyal bilimlerdeki genel kuramsal bilgilerle, iletişim çalışmaları ve medya pratiklerini bir araya getirmektedir. İlk yıllardaki formasyon dersleri, öğrencilere orta ve ileri düzeyde medya pratikleri için gerekli olan yaratıcı ve düşünsel temeli kazandırmayı amaçlamaktadır. Üçüncü yıl, ileri düzeyde medya pratikleri ile etik, estetik, profesyonel ögeleri dikkate alan medya çalışmaları dersleri için gerekli olan orta seviyede medya pratikleri ve becerileri üzerinde odaklanmaktadır. Dördüncü yıl, düşünsel aşamadan kurgu ve sunum aşamasına kadar öğrencilerin bireysel yaratıcılıklarını ortaya koyabilecekleri bağımsız projeler üzerinde yoğunlaşmaktadır.

 

Doç. Dr. Mehmet IŞIK

RTS Bölüm Başkanı


 

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü