T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ RADYO,TELEVİZYON VE SİNEMA BÖLÜMÜ

MAU HABERLER

DUYURULAR

Aday öğrenciler için

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Lisans Programına ilk kez 2019-2020 Akademik Yılı'nda merkezi yerleştirmeyle öğrenci alınmıştır. Programa SÖZ (sözel) puan türünde öğrenci alımı yapılmaktadır. Programın temel amacı iletişim sürecinde kullanılan yazılı, sözlü ve görsel araçlarını toplumsal bağlamda çözümleyebilen ve kullanabilen; iletişiminin bilimsel ve estetik açılardan tasarlanması ve uygulanmasında; sinemadan televizyona, videodan bilgisayara uzanan geniş bir ortam yelpazesinde görsel-işitsel iletişimin sanatsal, estetik açılardan tasarlanması ve uygulanmasında yetkin bireyler yetiştirilmesidir. Günümüzde, televizyon, sinema ve radyo; internet, animasyon, bilgisayar oyunları ve mobil iletişim araçları ile karşılıklı etkileşim halindedir. Programımız, öğrencilerine eğitim süresince kazandıkları bilgi ve uygulama becerilerini iş hayatlarında kullanma fırsatını verir. Öğrenciler eğitimleri boyunca resmi stajlar yapar ve yarı zamanlı iş tecrübeleri yaşarlar. Öğrenciler, eğitimleri süresince sinema ve medya sektörlerinde çalışmaları için hazırlanır. Sinema, İletişim ve Medya sektörünün uzmanlık alanlarında çalışma idealleri olan öğrencilere uygun olan bu eğitim, öğrencilerin uygulamaya dayalı gelişimleri için faydalı olmaktadır. Programımız öğrencileri için ulusal ve uluslararası değişim programları ile kurum içi çift anadal ve yandal gibi imkânlar sunulması için dört yıllık müfredatın işler olması beklenilmekte, buna dönük hazırlıklara devam edilmektedir. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümünde bir (1) doçent, iki (2) doktor öğretim üyesi ve bir (1) araştırma görevlisi bulunmaktadır.

Programla ilgili merak edebileceğiniz diğer bilgilere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.