T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ
  • Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü

BÖLÜMÜN TARİHÇESİ

2009 yılında, Edebiyat Fakültesi bünyesinde kuruluş hazırlıklarına başlanan bölümümüz, ilk öğrencilerini 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında alarak lisans düzeyinde eğitime başlamıştır. Bölümümüzün eğitim dili Türkçe’dir.

BÖLÜMÜN PUAN TÜRÜ

Psikoloji Bölümü Eşit Ağırlık (EA) puan türüne göre öğrenci alımı yapmaktadır.

İSTİHDAM OLANAKLARI

Dört yılık psikoloji bölümü mezunları psikolog unvanı ile mezun olduktan sonra kamu ve özel sektörde,  sivil toplum kuruluşları, araştırma merkezleri, reklam ve halkla ilişkiler sektörü, çeşitli endüstri işletmelerinde, okullar, hastaneler, tutukevleri, ıslahevlerinde, reklam ve halkla ilişkiler sektöründe, farklı kurumların eğitim ve araştırma-geliştirme birimleri, psikolojik danışma merkezleri, çocuk yuvaları, kreşler, rehabilitasyon merkezleri ve psikoteknik değerlendirme merkezlerinde iş olanağı bulabilmektedirler. Psikoloji bölümü mezunları ayrıca dört yıllık lisans programlarının bitiminde psikolojinin herhangi bir alt alanında lisansüstü eğitim alarak seçtikleri alt alanda uzmanlaşabilmektedirler.

STAJ VE UYGULAMALI EĞİTİM OLANAKLARI

Bölümümüzde bir dönem staj zorunlu olup bunun dışında kendini geliştirmek için staj yapmak isteyen öğrencilerimize de staj olanakları ile ilgili bilgilendirmeler ve yönlendirmeler yapılacaktır.

YURTDIŞI İŞBİRLİKLERİ

Bölümümüze gelen öğrenciler gerekli şartları yerine getirdiklerinde Erasmus ve Mevlana programlarından faydalanabilirler. Erasmus Avrupa Birliği tarafından yürütülen bir öğrenci değişim programıdır. Bu program kapsamında öğrenciler bölüm ile anlaşması olan bir psikoloji bölümünde bir ya da iki akademik dönem öğrenim görebilirler. Ayrıca öğrenciler programa katılmış olan başka bir ülkedeki bir işletme veya organizasyon bünyesinde staj yapabilirler.
Öğrencilerimiz Mevlana programı ile bolümler arası anlaşma olması halinde hiçbir coğrafi bölge ayrımı olmaksızın dünyadaki herhangi bir yükseköğretim kurumunda eğitim alabilirler. Bölümümüz ilk öğrencilerini alarak akademik eğitime 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında başladığı için Erasmus ve Mevlana programlarında bölümler arası anlaşmalar için görüşmeler devam etmektedir.

SOSYAL FAALİYETLER VE ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI

2019-2020 eğitim-öğretim yılında öğrenci almaya başlayan Psikoloji Bölümünde aktif olarak faaliyet gösteren MAÜ Psikoloji Topluluğu ilk yılında çeşitli faaliyetler düzenlemiştir. Psikoloji Topluluğu ilk olarak psikoloji alanında uzman bireylerin katıldığı ve alanı tanıtmayı amaçlayan “Psikoloji Konuşmaları” başlıklı seminerleri düzenlemeye başlamıştır. Psikoloji Topluluğu ayrıca üniversiteye mensup herkesin katılabileceği haftalık Psikoloji Film Günleri etkinliğini MAÜ Kütüphanesinde bulunan cep sinema salonlarında düzenli olarak gerçekleştirmektedir. Bölüm öğrencilerinin oluşturduğu kitap okuma gruplarında da bir araya gelinerek alana dair tartışmalar yapılmaktadır.

ÇİFT ANADAL VE YANDAL OLANAKLARI

Bölümümüzde çift anadal ve yandal olanakları bulunmaktadır.

ÖĞRETİM ELEMANLARI

Bölümümüzde dört doktor öğretim üyesi ve iki araştırma görevlisi bulunmaktadır.

Dr. Öğr. Üyesi Deniz IŞIKER BEDİR doktorasını İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Adli Tıp Enstitüsü Sosyal Bilimler Anabilim Dalından almış, çalışmalarına yaşlı istismarı, çocukluk çağı travmaları ve kadın çalışmaları konularında devam etmektedir.

Dr. Öğr. Üyesi Emek Yüce ZEYREK RIOS doktorasını Huddersfield Üniversitesi Uluslararası Suç ve Soruşturma Psikolojisi Araştırmaları Merkezinden almış, çalışmalarına suçlu profillemesi, soruşturma teknikleri ve çocuk istismarı konularında devam etmektedir.

Dr. Öğr. Üyesi Ferdi KIRAÇ doktorasını Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümünden almış, çalışmalarına çocukluk çağı travmaları ve dindarlık konularında devam etmektedir.

Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Cevat ACAR doktorasını Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Din Psikolojisi Bölümünden almış, çalışmalarına dindarlık, maneviyat ve manevi danışmanlık alanlarında devam etmektedir.

Arş. Gör. Güldest BAŞ, doktorasına Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Bölümünde devam etmekte olup değerler, sosyal aksiyomlar ve tutumlar konularında çalışmalarına devam etmektedir.

Arş. Gör.  Muhammed Emin DEMİRDAĞ, doktorasına İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Bölümünde devam etmekte olup dini pratiklerde mezhep ve dil farklılıkları ve dini tecrübe konularında çalışmalarına devam etmektedir.