T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ PROJELER KOORDİNASYON OFİSİ
  • /
  • SIKÇA SORULAN SORULAR

SIKÇA SORULAN SORULAR

Proje ofisinden bilimsel ya da teknik destek almak herhangi bir ücrete tabi mi ?

Hayır. Proje ofisinden alınacak herhangi bir hizmet için hiç bir ücret ödemeniz gerekmez.

Proje ofisine danışılan proje fikri ya da yazılı proje evraklarının gizliliği nasıl sağlanıyor?

Projeleriniz etik ve gizlilik ilkelerine uyularak değerlendirmeye alınır.

TÜBİTAK projelerinde kimler araştırmacı olabilir?

Proje yürütücüsü tarafından önerilen ve TÜBİTAK tarafından onaylanan kişiler, TÜBİTAK projelerinde araştırmacı olarak yer alabilirler. Bu kişilerin;
- Kurum içinden veya dışından olmaları TÜBİTAK projelerinde yer almaları konusunda bir engel teşkil etmemektedir.
- 2547 Sayılı kanuna tabi olmaları veya hiçbir yerde çalışmıyor olmaları gerekmektedir.

TÜBİTAK projelerinde kimler bursiyer olarak çalışabilir?

TÜBİTAK projelerinde, yüksek lisans ve doktora öğrencileriyle, doktora sonrası araştırmacılar bursiyer olarak görev alabilmektedirler. Bu şartları sağlayan öğrenci ve araştırmacıların;
- Herhangi bir yerde çalışıp çalışmamaları, bursiyer olmaları konusunda engel teşkil etmemektedir.
- Eğitimlerine/araştırmalarına projenin yürütüldüğü üniversitede devam etmeleri şartı yoktur.

TÜBİTAK projelerinde yabancı uyruklu öğretim üyeleri çalışabilir mi?

Yabancı uyruklu öğretim üyeleri, bursiyer olarak projelerde görev alabilecekleri gibi, projede ücret alarak çalışabilmektedir.

Türkiye'de ikamet eden yabancı uyruklu kişilerin proje yürütücüsü, araştırmacı ve/veya danışman olarak proje ekibinde yer almaları durumunda, kendilerine TÜBİTAK tarafından Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) ödenebilmesi için, araştırmacıların çalıştıkları kurum/kuruluş yetkililerine imzalatılacak dilekçenin başvuru formunun ekinde gönderilmesi gerekmektedir.

TÜBİTAK projelerinde yabancı uyruklu öğrenciler çalışabilir mi?

TÜBİTAK projelerinde yabancı uyruklu öğrenciler ücret alarak çalışamaz. Ancak, yüksek lisans, doktora ve doktora sonrası eğitime devam edenlere burs ödemesi yapılabilir.

TÜBİTAK 1007 - Kamu Projeleri’nde personel çalıştırılabilir mi?

TÜBİTAK 1007 Kamu Projelerinde, kurum içinden veya dışından personel çalıştırılabilir.
- Kurum içinden veya başka bir kurum adına çalışan personel, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’na tabi araştırmacı olarak çalıştırılabilir.
- Hiçbir yerde çalışmayan destek personeli ya da araştırmacı sosyal güvenliği sağlanarak SSK'lı olarak çalışabilir.

TÜBİTAK 1003 ve 1001 programının farkı nedir?

1001 temel araştırma projeleridir ve 1003'e göre daha küçük bütçelidir. 1003 ise halihazırdaki bilgiyi kullanarak tanımlanan özel sorunların çözümü için harekete geçilen uygulama projeleridir

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü