T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
 • /
 • SÖZLEŞMELİ VE SÜREKLİ İŞÇİ/HİZMETİÇİ EĞİTİM/DİSİPLİN VE TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

SÖZLEŞMELİ VE SÜREKLİ İŞÇİ/HİZMETİÇİ EĞİTİM/DİSİPLİN VE TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

SÖZLEŞMELİ VE SÜREKLİ İŞÇİ/HİZMETİÇİ EĞİTİM/DİSİPLİN VE TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 

Mehmet Ata ARSLAN
Sicil ve Arşiv Şube Müdür V

Santral: 0482 213 4002

Dahili: 1152

E-mail: maarslan@artuklu.edu.tr          

 

Bilal ETE

Şef

Santral: 0482 213 4002

Dahili: 1909

E-mail: bilalete@artuklu.edu.tr

 

Muhsin BULUT   
Teknisyen

Santral: 0482 213 4002

Dahili: 

E-mail: muhsinbulut@artuklu.edu.tr

 

Gülşah POLAT

Bilgisayar İşletmeni

Santral: 0482 213 4002

Dahili: 1159

E-mail: gulsahpolat@artuklu.edu.tr

 

Nesrin ÖZGÜ

Memur

Santral: 0482 213 4002

Dahili: 1153

E-mail: nesrinozgu@artuklu.edu.tr

 

 

 

SÖZLEŞMELİ VE SÜREKLİ İŞÇİ/HİZMETİÇİ EĞİTİM/DİSİPLİN VE TAHAKKUK BİRİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

 

 • Üniversitemizin insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalarını yapmak, 
 • Personel sistemin geliştirilmesi ile ilgili projeler üretmek ve Rektörlük Makamına teklifte bulunmak.
 • 4/B Sözleşmeli personel kadro işlemlerini yürütülmesini sağlamak.
 • 4/B Sözleşmeli personel alımı ilan, atama, ayrılma ve sözleşme yenileme işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.
 • Üniversitemizde çalışan Sürekli İşçi kadrosunda bulunanların kadro işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.
 • Üniversitemiz kadrosunda çalışan sürekli işçilerin atama, istifa ve emeklilik işlemleri yazışmalarını sağlamak.
 • Üniversitemiz kadrosunda 696 sayılı KHK ile sürekli işçi kadrosuna geçiş işlemi yapılan sürekli işçilerin atama, istifa ve emeklilik işlemleri yazışmalarını sağlamak.
 • 2 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çerçevesinde Üniversitemizin ihtiyacı olan İşçi ve Sözleşmeli Personel kadro ihdas ve kullanım izni sürecini yürütmek.
 • 4/b sözleşmeli personel ve sürekli işçi görevlendirilme işlemlerini yapmak.
 • Personelin disiplin işlemlerini ve güvenlik soruşturmalarını takip etmek.
 • 4/b sözleşmeli personel, sürekli işçi ve yabancı uyruklu sözleşmeli personelin mazeret ve aylıksız izinlerini, takip etmek, yıllık izin kayıtlarını kontrol etmek
 • 2547 sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi gereğince kadrosundan farklı birimlerde görev yapan sözleşmeli personel, sürekli işçi ve yabancı uyruklu personelin görev sürelerini takip etmek, uzatmak.
 • Kurumumuz birimlerine ve personellerine ait istatistiksel bilgileri hazırlamak güncellemek ve ilgili sistemlere aktarmak, bilgilendirmek.
 • Yan ödeme ve ek gösterge bilgilerini düzenlemek.
 • Sözleşmeli personelin, sürekli işçilerin ve yabancı uyruklu akademisyenlerin ücretsiz izin, askerlik izni ve yurt dışı ve yurtiçi görevlendirmeleri yapılan personelin takibini yapmak, özlük haklarını saklı tutmak.
 • Personelinin hizmet içi eğitim ihtiyaçlarını belirlemek ve hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek, uygulamak ve sınavla ilgili işlemlerle ilgilenmek.
 • Tahakkuk ve ödeme işlemlerini yapmak.(telefon ödemeleri, ilan ödemeleri, SGK ödemeleri, memur, sürekli işçi ve 4/b sözleşmeli personel maaş ödeme işlemleri yapmak, hizmet alımı ödemeleri, özlük sistemi hizmet ödemesi, yolluk ödemeleri, ek karşılık ödemesi, vs. çeşitli ödemeler)
 • Taşınır kayıtlarını tutmak ve işlemlerini yapmak.
 • Memur kesenek bildirgelerini, sürekli işçi ve sözleşmeli personelin SGK e-bildirge ve vergi e-bildirgeleri düzenlemek ve göndermek,
 • Kurumsal değerlendirme iş ve işlemleri.
 • İdari personel ile ilgili bilgi edinme iş ve işlemleri düzenlemek.
 • 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Kanunu kapsamındaki Sendikalar ile Üniversitemiz dâhilindeki işlemlerin yürütülmesini sağlamak.
 • 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Kanunu kapsamında Toplu İş Sözleşmeleri süreçlerini yürütmek, uygulanmasını sağlamak.
 • Üniversitemiz kadrosunda görev yapmakta sözleşmeli personel ve sürekli işçilerin Emekli Sandığı Kanununa tabi personelin emeklilik süreçlerini takip etmek ve mevzuattan doğan haklarının takibini yapmak.
 • Üniversitemiz personeli için kurumsal personel kimlik kartı işlemlerinin hazırlanması ve kontrolünü sağlamak.
 • Personel Otomasyon Programına veri girişi sağlamak.
 • Görev alanı kapsamında Kamu Ombudsmanlığı, CİMER ve Bilgi Edinme başvurularının cevaplamak.
 • Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı iş ve işlemlerini yapmak.
 • Üniversitemizde ilk defa çalıştırılacak yabancı uyruklu personel statüsündeki sözleşmeli personelin bütün iş ve işlemlerini yapmak, takip etmek.
 • Sürekli işçi alım ilanına çıkmak ve bunlarla ilgili tüm işlemleri yapmak.
 • Sözleşmeli personel alım ilanına çıkmak ve bunlarla ilgili tüm işlemleri yapmak.
 • Yapılan bütün işlemler ile ilgili evrakların düzenli bir şekilde arşivlenmesini sağlamak.
 • Amirlerinin verdiği diğer görevler.

 

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü