T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
  • /
  • SİCİL / ARŞİV ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

SİCİL / ARŞİV ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ


   
 


Ferhat KAPLAN
Sicil ve Arşiv Şube Müdür V.

 

 

 
 

 

       
         

Ahmet ATAÇ

Bilgisayar İşletmeni

 

Feraç TÜRK

Şef

 

 

Bilal KARTAL

Memur (Ş)

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

SİCİL / ARŞİV ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

 

İhtiyaç duyulan ve mevcut idari-akademik-sözleşmeli personelin kadro iptal –ihdası, tenkis-tahsis ve vize işlemlerini yapmak, kadro cetvelleri kayıtları ile merkez ve taşra teşkilatı itibariyle personel kayıtlarını tutmak.

Üniversitemizin insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalarını yapmak

İdari-Akademik-Sözleşmeli Üniversite personelinin sınıf ve kadrolarına göre kıdem sırasını belirlemek, personelin intibak işlemlerini, kademe ilerlemesi ve derece yükselmelerini yapmak, aday memurların asalet tasdiki işlemlerini yapmak, hizmet değerlendirmelerini yapmak.

İdari-Akademik-Sözleşmeli Personelin emeklilik işlemlerini, hizmet borçlandırma ve her türlü hizmet birleştirme işlemlerini yapmak,

İdari-Akademik-Sözleşmeli Personelinin, atama ve yer değiştirme işlemlerini yapmak

İdari-Akademik-Sözleşmeli Personelin, kadro ve unvan değişiklerini, takip etmek

İdari-Akademik-Sözleşmeli Personellerin Öğrenim ve hizmet bilgileri kayıtlarını tutmak.

İdari-Akademik-Sözleşmeli kadrolara ait istatistiki bilgilerin her ay ve üç ayda bir YÖK, Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığına bildirilmesi

Arşiv işlemlerini takip etmek

Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmet Takip Programı (HİTAP) iş ve işlemleri yapmak

Verilen Benzeri görevleri yapmak

 

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü