T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
  • /
  • Mevzuatlar

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

Mevzuatlar

 KANUNLAR        
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu    
2809 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu    
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu    
2914 Yükseköğretim Personel Kanunu    
5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu    
5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu    
3628 Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu    
4982 Bilgi Edinme Hakkı Kanunu    
7201 Tebligat Kanunu    
         
 KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER        
YÖK Üst Kuruluşları İle YÖK Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında KHK    
Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında KHK    
Genel Kadro ve Usulü Hakkında KHK    
         
 YÖNETMELİKLER        
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği      
Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik      
Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik      
Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik      
Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik      
Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik      
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği      
Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik      
         
         
YÖNERGELER        
MAÜ Akademik Yükseltme ve Atama Esasları Yönergesi      

Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Öğretim Elemanı Çalıştırma Yönergesi

     
MAÜ Akademik Yükseltme ve Atama Esasları Yönergesi  
     
         
 MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİKLERİ        
MAÜ Anlaşmazlık Çözümü ve Birlikte Yaşama Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği      
MAÜ Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği      
MAÜ Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği      
MAÜ Kudüs ve Filistin Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği      
MAÜ Küresel Toplumsal Cinsiyet Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği      
MAÜ Mardin Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği      
MAÜ Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği      
MAÜ Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği      
MAÜ Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği      
MAÜ Tohum Biyolojisi ve Genetik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği      
MAÜ Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği      
Atama Yükseltme Kriterleri Son Hali      
         
         
T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü