T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
  • /
  • İDARİ PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

İDARİ PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ


                   
  Mehmet Ata ARSLAN
İdari Personel Şube Müdür V.

 

 


 

 
               
         

 

  

Türkan DAĞ

Memur

 

   

 

Muhsin BULUT

Hizmetli

                 


Sultan ÇELEBİ

Hizmetli

   
                     
 

İDARİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

 

Personel Daire Başkanlığının temel görevi Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı ile ilgili 124 sayılı Kanunun Hükmünde Kararnamenin 29. Maddesi gereğince;

Üniversitemizin insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalarını yapmak,  

Personel sistemin geliştirilmesi ile ilgili projeler üretmek ve Rektörlük Makamına teklifte bulunmak.

Personelin disiplin işlemlerini ve güvenlik soruşturmalarını takip etmek.

Talep halinde Başkanlığımıza intikal eden Kanun, Tüzük, Yönetmelik v.b. konularda verilecek görüşleri belirlemek. 

Kurumumuz birimlerine ve personellerine ait istatistiksel bilgileri hazırlamak güncellemek ilgili sistemlere aktarmak, bilgilendirmek.

Yan ödeme ve ek gösterge bilgilerini düzenlemek.

İdari personelin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimi programlarını düzenlemek ve uygulamak,

Personelinin hizmet içi eğitim ihtiyaçlarını belirlemek ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve sınavla ilgili işlemlerle ilgilenmek.

İdari personelin sağlık izinlerinin takip edilmesi.

Tahakkuk ve Ödeme İşlemlerini yapmak

Taşınır kayıtlarını tutmak ve işlemlerini yapmak

Kurumsal Değerlendirme iş ve işlemleri

Web sayfası - Basın ve Halkla İlişkiler koordinasyon iş ve işlemleri

İdari Personel ile ilgili Bilgi Edinme iş ve işlemleri

Sözleşmeli Personel iş ve işlemleri

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı iş ve işlemlerini yapmak

Verilen Benzeri görevleri yapmak

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü