T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ ÖMERLİ MESLEK YÜKSEK OKULU MÜDÜRLÜĞÜ
  • /
  • BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI TANITIMI

BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI TANITIMI

YÜKSEKOKULUMUZUN TARİHÇESİ

Yüksekokulumuz 17.04.2014 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Toplantısı ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 2880 sayılı Kanunla Değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Mardin ili Ömerli ilçesinde kurulmuştur. 25.04.2015 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında alınan karara göre Meslek Yüksek Okulu bünyesinden Ömerli Meslek Yüksekokuluna aktarılmıştır. Kamu ve özel sektörde çalışabilecek şekilde yetişen, hızla değişen iş dünyasının ihtiyaçlarını karşılayabilecek bilgi ve becerilerle donatılmış, yöneticilerin ofis çalışmalarına katkı verecek ve büro faaliyetlerinde görev alabilecek, ara insan ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulan Ömerli Meslek Yüksekokulu ilk olarak 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı Bölümüne öğrenci alımı yaparak eğitim hayatına başlamıştır. 2019-2020 güz döneminde örgün öğretimde 40 öğrenci ile eğitim faaliyetine devam etmektedir.

 

BÖLÜMÜN PUAN TÜRÜ

Öğrenciler, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) yapılan YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı), TYT (Temel Yeterlilik Testi) puan türü ile seçilmektedir. Adayların TYT puanının 150 ve üzeri olması gerekir.

 

KAZANILAN DERECE

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan ve 30 işgünü staj eğitimini yapan mezunlar “Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Meslek Elemanı” unvanını alırlar

 

KABUL KOŞULLARI

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı, lise eğitimden sonra iki yıllık bir eğitim sunmaktadır. Öğrenciler, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) yapılan YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı), TYT (Temel Yeterlilik Testi) puan türü ile seçilmektedir. Adayların TYT puanının 150 ve üzeri olması gerekir. Programa her yıl yaklaşık, 50 öğrenci alınmaktadır. Öğrenciler, zorunlu olan her dersi almak ve geçmek zorundadır. Aynı zamanda programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak, 30 iş günü zorunlu stajını yaparak, 100 üzerinden en az 60 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

 

ÜST KADEMEYE GEÇİŞ

Mezunlar, Anadolu Üniversitesi İşletme ve İktisat Fakültelerine ise doğrudan dikey geçiş yapabilirler. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programından mezun olan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı ile şu bölümlere yerleşebilirler:

- Halkla İlişkiler,

- Halkla İlişkiler ve Reklamcılık,

- Halkla İlişkiler ve Tanıtım,

- İşletme Bilgi Yönetimi,

- Sağlık Kurumları İşletmeciliği,

- Yönetim Bilişim Sistemleri.

 

MEZUNİYET KOŞULLARI

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı, lise eğitimden sonra iki yıllık bir eğitim sunmaktadır. Programdan mezun olabilmek için gerekli kredi miktarı 96 dir. Öğrenciler, zorunlu olan her dersi almak ve geçmek zorundadır. Aynı zamanda programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak, 30 iş günü zorunlu stajını yaparak, 100 üzerinden en az 60 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

 

MEZUN İSTİHDAM OLANAKLARI

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programından mezun olanların iş alanı oldukça geniş olup, kamu-özel sektöre ait pek çok kurum ve kuruluşta, üniversitelerde, vakıflarda, derneklerde büro yöneticisi, üst yönetim asistanı olarak çalışabilmektedirler. Hizmet, üretim, pazarlama sektörlerinin hızla değiştiği ve geliştiği zamanımızda, yaygın ofis ağlarında görev yapabilecek vasıflı ara elemanlara, her zamankinden fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Kamu ve özel sektörde çalışabilecek şekilde yetiştirilecek olan öğrenciler, hızlı değişen ve gelişen iş dünyasının ihtiyaçlarını karşılayabilecek bilgi ve becerilerle donatılmış, İngilizceye mesleki düzeyde hakim ve bunun yanında ikinci bir yabancı dile sahip büro yöneticileri ve yönetici asistanları olacaklardır. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programından mezun olanların iş alanı oldukça geniş olup, kamu-özel sektöre ait pek çok kurum ve kuruluşta, üniversitelerde, vakıflarda, derneklerde büro yöneticisi, üst yönetim asistanı olarak çalışabilmektedirler. İşletmelerin çağdaş işletmecilik anlayışı ile yönetilmesi ihtiyacının giderek daha fazla hissedilmesi, bu alanda eğitilmiş insan gücüne duyulan gereksinimi artırmaktadır.

 

STAJ VE UYGULAMALI EĞİTİM OLANAKLARI

Eğitim programında öğrencilere, birinci sınıfın sonunda, uygulamalı staj eğitimine yer verilmektedir.

 

YURTDIŞI İŞ BİRLİKLERİ

Çeşitli değişim programları ile yurtdışı eğitimi mümkündür.

 

SOSYAL FAALİYETLER VE ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI

Okulun pek çok sosyal imkanı mevcuttur. Öğrenciler bu imkanlardan faydalanabilmektedir.

 

Ölçme ve Değerlendirme

Mardin Artuklu Üniversitesi ‘Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ uygulanmaktadır.

 

AKADEMİK KADROMUZ

 

 

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü