T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ ÖMERLİ MESLEK YÜKSEK OKULU MÜDÜRLÜĞÜ
  • /
  • Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü

Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı

Günümüz iş dünyası, hızlı değişim ve gelişim sürecinin içinde olup, yeni işletme teorilerinin üretildiği ve uygulamalara yöneldiği bir duruma gelmiştir. Bu yapı içerisinde sekreterlik de sınırlı işler yapan ve tesadüfen kazanılmış bir meslek değil, organizasyon içinde kendisine belirlenen görevi yerine getiren bir sistematik yapıya dönüşmüştür. Bu gelişmeler ışığında görev ve sorumluluk, sekreterlik kavramını, yönetici asistanlığı kavramına taşımıştır. Meslek, günlük ve basit büro ve sekreterlik hizmetlerinden, yöneticilerin görev ve sorumluluklarını yerine getirme konusunda yardımcı olan büro yöneticiliği ve yönetici asistanlığına kadar farklı aşamalarda yer almaktadır. Bu özellikleri nedeni ile Yönetici Asistanlığı, başarılı yöneticilerin desteklediği bir meslek olarak ilgi çekmektedir.

Büro hizmetleri ve yönetici asistanlığının, zamanını etkili kullanacak, görev ve sorumluluklarını daha aza indirecek yöneticiler için gelecek yıllarda daha önemli bir boyuta geleceği ve buna bağlı olarak da istihdamında artış görüleceği tahmin edilmektedir. Günümüz işletmeleri, yeni teorilerin önerdiği uygulamalara yönelmiş ve bunun sonucunda büro yönetimi ve yönetici asistanlığı üzerinde durulması gereken bir kavram haline gelmiştir. Hizmet, üretim, pazarlama sektörlerinin hızla değiştiği ve geliştiği zamanımızda, yaygın ofis ağlarında görev yapabilecek vasıflı ara elemanlara, her zamankinden fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Kamu ve özel sektörde çalışabilecek şekilde yetiştirilecek olan öğrenciler, hızlı değişen ve gelişen iş dünyasının ihtiyaçlarını karşılayabilecek bilgi ve becerilerle donatılmış, İngilizceye mesleki düzeyde hakim ve bunun yanında ikinci bir yabancı dile sahip büro yöneticileri ve yönetici asistanları olacaklardır.
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programından mezun olanların iş alanı oldukça geniş olup, kamu-özel sektöre ait pek çok kurum ve kuruluşta, üniversitelerde, vakıflarda, derneklerde büro yöneticisi, üst yönetim asistanı olarak çalışabilmektedirler. İşletmelerin çağdaş işletmecilik anlayışı ile yönetilmesi ihtiyacının giderek daha fazla hissedilmesi, bu alanda eğitilmiş insan gücüne duyulan gereksinimi artırmaktadır.

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü