T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ ODYOLOJİ BÖLÜMÜ
  • /
  • Misyon ve Vizyon

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

Misyon ve Vizyon

Misyon: Odyolog; odyoloji alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun, ilgili uzman tabibin teşhis veya tedavi için yönlendirmesine bağlı olarak işitme, denge bozukluklarını tespit eden, rehabilite eden ve bu amaçlarla kullanılan cihazları belirleyen sağlık meslek mensubudur. Odyoloji bölümü, öğrencilere ve halka en yüksek standartlarda bilgi, klinik hizmet ve araştırma koşullarını sağlayarak işitme ve denge ile ilgili problemlerin en doğru şeklide ele alınmasını, mesleki muhakeme ve problem çözme yeteneklerini geliştirmeyi hedefler. Ayrıca, hem sağlık hizmeti hem de akademik araştırma boyutunda en üst seviyede odyologlar yetiştirmeyi görev edinmiştir.

Vizyon: Mesleki hak ve sorumluluklarını bilen, etik ilkelere bağlı, üretken insan haklarına saygılı, uluslararası düzeyde mesleki bilgi ve becerilerle donatılmış, bireyin ve toplumun sağlığını standartlara uygun olarak tedavi edebilen odyologlar yetiştirmektir.

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü