• /
  • Sempozyum Hakkında

Sempozyum Hakkında

 

ULUSLARARASI
NİSİBİS’TEN NUSAYBİN’E TARİH, KÜLTÜR VE EKONOMİ SEMPOZYUMU
23-24 EKİM 2020 - MARDİN

 

Nusaybin, tarihsel dokusu ve çok kültürlü yapısı ile Mezopotamya’nın tüm renklerini barındıran en eski yerleşim merkezlerinden biridir. Klasik dönem Süryani kaynaklarında, Nemrut’un kurduğu üç önemli şehirden biri olarak bahsedilen Nusaybin, Roma ve İran devletleri arasında asırlarca süren savaşlarda stratejik bir sınır-istihkâm kenti olarak ayrıcalığını korumuştur. Nusaybin’in iki devlet arasında paylaşılamayan kent olma pozisyonu, sosyal, ekonomik ve ilmî alanlarda gelişimine katkı sağladığı gibi bu coğrafya üzerinde yüzyıllarca devam eden medeniyet çatışmaları da çok kültürlü bir yapının inşa edilmesine zemin hazırlamıştır.

Coğrafi, tarihsel ve kültürel açıdan köklü bir mirasa sahip olan Nusaybin, gün yüzüne çıkarılmayı bekleyen tarihî değerleri/zenginlikleri ile birçok bilim insanının dikkatini çektiği gibi bu alanda yapılan çalışmalara her geçen gün daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Nisibis’ten Nusaybin’e Tarih, Kültür ve Ekonomi Uluslararası Sempozyumu ile; Nusaybin hakkındaki bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeydeki ilmî perspektiflerin yeni çalışmalarla genişletilmesi beklenmektedir. Bu bağlamda farklı kültürlere, sosyolojik karşılaşmalara ve deneyimlere ev sahipliği yapmış bir mekânı sosyo-kültürel, tarihsel ve iktisadî kodları üzerinden okumak, anlamak/anlamlandırmak ve düşünümsel/bilimsel yolculuklar aracılığıyla disiplinlerarası çıkarımlarda bulunmak bu sempozyumun ana hedefleri arasındadır.
 

KONGRE KONULARI

TARİH

Kültürel Tarih
Sanat Tarihi
Siyasi Tarih ve Coğrafya
Kentsel Tarih ve Mekânsal İzdüşümler
Biyografik Tarih
Osmanlı Kurumları

KÜLTÜR

Gündelik Hayat, Toplumsal Yapı, Kültürel Bellek ve Sağlık
Dil, Edebiyat ve Mitoloji
Sözlü Kültür Çalışmaları
Sanat ve Tasarım /Zanaat
Din, İnanç, Gelenek
Mimari Yapı
Kent ve Çevre Politikaları

EKONOMİ

Turizm ve Turizm İşletmeciliği
Tarım ve Ziraî Faaliyetler
İktisat, Finans Girişimcilik ve İşletme 
Uluslararası Ticaret
 

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü