T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ NUSAYBİN MESLEK YÜKSEKOKULU
  • /
  • Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Pogramı Tanıtımı

Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Pogramı Tanıtımı

Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı
Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programımıza 2014 yılında öğrenci alımına başlanmıştır. Programımıza TYT puan türünde öğrenci alımı yapılmaktadır. Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı 2019 yılı için son yerleşen öğrenci puanı 280,42593’tür. Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı, İngilizce dilini etkin ve akıcı kullanabilen, yazılı ve sözlü çeviri bilgi ve becerilerine sahip, profesyonel meslek elemanlarını yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Program mezunları, yazılı veya sözlü çeviri ihtiyacı bulunan tüm kurum veya kuruluşta görev alabilmektedir. Program mezunlarının; çeşitli tercüme ofisleri, kamu kuruluşları (Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı, Konsolosluklar, Kültür ve Turizm Bakanlığı vb.) uluslararası şirketler, medya kuruluşları, seyahat acenteleri, sivil toplum kuruluşları gibi geniş bir istihdam alanı bulunmaktadır. Söz konusu istihdam alanında, gerekli nitelikleri kazandırmak amacıyla oluşturulan akademik programda; öğrencilere 1. Sınıfta Çeviribiliminin Esasları, Yazılı ve Sözlü Çeviri Teknikleri, Kompozisyon Yazımı; 2. Sınıfta  İş Dünyası İçin Çeviri, Teknik ve Bilimsel Çeviri Uygulamaları esasları verilmektedir. Çeviri Teknikleri ile seçmeli derslere yer verilerek her öğrenciye bir Çeviri Projesi yaptırılmaktadır. Program Genel Kültür, Bilgisayar ve Teknolojik beceri konularıyla zenginleştirilmekte ve gerek dönem içinde gerekse yaz dönemindeki staj uygulamalarıyla desteklenmektedir. Ayrıca öğrencilerimiz Erasmus+ kapsamında anlaşma yapılan Avrupa üniversitelerinde de staj yapma imkânına sahiptirler. Nitekim son yıllarda kesintisiz olarak Avrupa’ya öğrenci göndermemiz bu imkânın en güzel göstergesidir. Programda, yeterli sayıda uygulamalı derslerin yanı sıra ikinci yarıyılın tamamında mesleki tecrübe edinme amacıyla staj uygulaması yapılmaktadır. Öğrencilerimiz üniversite bünyesinde oluşturulan sosyal faaliyetlere aktif ve isteyerek katılabildikleri gibi yüksekokulumuz bünyesinde de aktif olarak öğrenci topluluğu oluşturup faaliyet gösterebilmektedirler.
Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programında iki öğretim görevlisi görev yapmaktadır.
Programımızla ilgili merak edilen diğer bilgilere “buraya” tıklayarak ulaşabilirsiniz. 

Bu programa kayıt yaptıran ve yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Hazırlık sınıfında başarısız olarak programdan ilişiği kesilen öğrenciler, varsa kendi yükseköğretim kurumlarında öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Ancak bu öğrenciler, talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin YKS puanlarından ilgili olan puanı, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezî olarak yerleştirilebilirler.

Bir yıl süreli zorunlu İngilizce Hazırlık Programı uygulanır, programın sonunda İngilizce yeterlik sınavını başaranların doğrudan birinci sınıfa kayıtları yapılır. İngilizce Hazırlık Sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dâhil değildir. Üniversitece kabul edilen; a) Ulusal ve/veya uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversite tarafından belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen, b) Üniversitece öğretim yılı başında yapılacak İngilizce yeterlik sınavında başarılı olanlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Öğrencilere, "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" hükümleri uygulanır.

Öğretim dili İngilizce'dir.

Öğrenciler öğrenimlerini Nusaybin ilçesinde sürdürecektir.

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü