T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ NUSAYBİN MESLEK YÜKSEKOKULU
  • /
  • Kalite Politikamız

Kalite Politikamız

 

NUSAYBİN MESLEK YÜKSEKOKULU KALİTE POLİTİKA BELGESİ

Meslek Yüksekokulumuz, Üniversitemizin vizyonu ve misyonu doğrultusunda  eğitim-öğretim, araştırma  ve  yönetim faaliyetlerini  bir  bütün  olarak  ele  almayı  hedeflemektedir. Bu kapsamda;

Dış Ticaret ile Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik  alanında çağa  uygun, yeni  teknolojik  uygulamalar  ve  farklı  yaklaşımlar  ile  verimli, kaliteli ve  üretimde  sürekliliği  sağlayan,

Kalite politikası hedefleri çerçevesinde akademik olarak koordineli  bir  şekilde  bilimsel  çalışmaların yapılmasını  ve  yapılan  çalışmaların  Dış Ticaret ve Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlikte yetkili  kurum ve  kuruluşlarla işbirliği halinde  çalışmalar sürdürerek gerekli bilgiyi ve desteği  sağlayan,  

Dış  paydaşlar  ile  yapılan  çalışmaların,  şeffaflık  ilkesine uygun bir şekilde elde  edilen  verilerin  paylaşımı sağlanarak verim  ve  kalitenin  arttırılması  için  gerekli  gayretleri  harcayan,

AR-GE  çalışmaları  ile  elde  edilen  sonuçlar  ile  bölgeye katkı sağlayan,

Öğrencilerine yeterli düzeyde teorik ve  uygulamalı eğitim veren, uygulama alanlarının  arttırılmasına  yönelik;  deneme alanları,  sanayi  kuruluşları, ticaret ve  İngilizcede yetkin olan işletmelerden  faydalanılarak,  eğitim  ve  öğretimde  kalite güvence sistemi  esasları ilkesini benimseyen bir MESLEK YÜKSEKOKULU olmak.

 

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü