T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ NUSAYBİN MESLEK YÜKSEKOKULU
  • /
  • Dış Ticaret Programı Tanıtımı

Dış Ticaret Programı Tanıtımı

Dış Ticaret
Dış Ticaret Programımıza 2013 yılında öğrenci alımına başlanmıştır. Programımıza TYT puan türünde öğrenci alımı yapılmaktadır. 2019 yılı için son yerleşen öğrenci puanı 174,86653’tür. Dış Ticaret Programı, özellikle son yıllarda giderek artan devletlerarası ekonomik ve ticari ilişkilerin ihtiyaç gösterdiği, ithalat- ihracat, ticaret hukuku, uluslararası rekabet kuralları konusunda eğitim almış personeli yetiştirmeyi hedeflemektedir. Nusaybin Meslek Yüksekokulu, küreselleşmenin getirdiği ülkelerarası artan karşılıklı bağımlılığın ve giderek genişleyen ekonomik kapasitenin değerlendirilebilmesi anlamında son derece hayati bir rol oynayacak olan dış ticaret eğitimini en iyi şekilde vermeyi amaçlamaktadır. Dış Ticaret mezunları, küçük ve orta boy işletmelerden çokuluslu kurumlara kadar her sektör ve ölçekten şirkette özellikle iç ve dış ticaret, üretim, lojistik, turizm, nakliye ve gümrük hizmetleri alanlarında görev alabilecekleri geniş bir istihdam olanaklarına sahiptirler. Söz konusu istihdam alanında, gerekli nitelikleri kazandırmak amacıyla oluşturulan akademik programda; öğrencilere 1. Sınıfta Dış Ticaret İşlemleri, Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi, Bankacılık ve Kambiyo; 2. Sınıfta  Gümrük İşlemleri, Mesleki Yabancı Dil gibi dersler verilmektedir. Program Genel Kültür, Bilgisayar ve Kişisel Gelişim konularıyla zenginleştirilmekte ve gerek dönem içinde gerekse yaz dönemindeki staj uygulamalarıyla desteklenmektedir. Ayrıca öğrencilerimiz Erasmus+ kapsamında anlaşma yapılan Avrupa üniversitelerinde de staj yapma imkanına sahiptirler. Öğrencilerimiz üniversite bünyesinde oluşturulan sosyal faaliyetlere aktif ve isteyerek katılabildikleri gibi yüksekokulumuz bünyesinde de aktif olarak öğrenci topluluğu oluşturup faaliyet gösterebilmektedirler.
Dış Programında üç öğretim görevlisi görev yapmaktadır.
Programımızla ilgili merak edilen diğer bilgilere “buraya” tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Öğrenciler öğrenimlerini Nusaybin ilçesinde sürdürecektir.

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü