T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ
  • /
  • Yapı Bilgisi Anabilim Dalı Hakkında

Yapı Bilgisi Anabilim Dalı Hakkında

Mimarlık ürünü olarak yapı, öncelikle içinde bulunduğu fiziki ve sosyal çevre dinamiklerinin araştırılması; gündelik yaşam pratikleri, yer ve ihtiyaçlarla tutarlı bir kurgunun oluşturulması için gereken çok boyutlu  tasarım ve yapım süreçleri sonucunda ortaya çıkmaktadır. Bu süreci oluşturan adımlar; tasarım yöntem ve teknikleri, yapım teknolojisi, konstrüksiyon analizi ve tasarımı, gündelik yaşam pratiklerine yönelik araştırmalar ve çalışmalar Yapı Bilgisi Anabilim Dalı konuları kapsamındadır. Süreçte önemli bir aktör olarak mimarın rolünün, mekan deneyimleri ve “meslek pratiği” kapsamında tartışılması da deneyimlerin çoğalması bağlamında önemlidir.

Yapı Bilgisi Anabilim Dalı kadrosu iki doktor öğretim üyesi ve bir araştırma görevlisinden oluşmaktadır.

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü