T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ
  • /
  • Restorasyon Anabilim Dalı Hakkında

Restorasyon Anabilim Dalı Hakkında

Mardin Artuklu Üniversitesi Müh.- Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü bünyesindeki Restorasyon Anabilim Dalı; restorasyon, tarihi çevre ve kültür mirası başta olmak üzere korunması gereken yapılı çevre ile ilgili teoriği ve uygulamayı bir arada yürüterek koruma eğitimi vermeyi hedeflemektedir. Ayrıca tarihi çevre koruma bilincinin geliştirilmesi, geleneksel ve modern ölçüm-çizim tekniklerinin uygulaması ve restorasyon projelerine temel oluşturacak rölöve, restitüsyon ve restorasyon bilgilerinin verilmesi, kentsel ölçekte koruma yaklaşımının tartışılması ve seçmeli dersler ile birlikte koruma kuramı, uygulamaları, ulusal, uluslararası örneklerin incelenmesi, koruma projelerinin hazırlanması Anabilim dalının eğitim hedefleri arasındadır. Aynı zamanda yürütülen derslerde amaç, kültür mirası koruma çalışmalarının önemli bir parçası olan arşivleme ve envanter oluşturma işlemlerinin, tek yapı ve çevre ölçeğinde oluşturulmasının öneminin anlatılması ve uygulamasının yapılmasıdır. Ayrıca bilimsel araştırmalar ve yayınlar ile bilgi birikimini üst seviyelerine taşıyarak ulusal ve uluslararası düzeyde koruma adına tanınır hale gelmeyi planlamaktadır. Anabilim dalı olarak bilimsel araştırma projeleri hazırlayarak koruma bilimine katkı sağlamaya çalışılmaktadır.

Restorasyon Anabilim Dalı, Mimarlık Bölümünün öğrenci kabul ettiği 2009 yılından beri en etkin görev alan anabilim dallarından birisidir. Günümüzde 1 doktor öğretim üyesi, 1 öğretim görevlisi ve 1 araştırma görevlisi ile çalışmalarını sürdürmekte olan Anabilim Dalı, lisans eğitiminin yanı sıra Lisansüstü Eğitim Enstitüsünün farklı programlarında yüksek lisans dersleri vermekte olup bilimsel bağlamda nitelikli araştırmacılar ve uygulamacılar yetiştirmeye gayret etmektedir.

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü