T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ
  • /
  • Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı Hakkında

Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı Hakkında

Mimarlık tasarımsal ve teknik bir faaliyet olmakla birlikte, tarihi ve toplumsal bir pratiğe de sahiptir ve bu pratiğin deneyimleriyle üretilir. Bu yüzden mimarlık tarihi mimarlık üzerine düşünmek ve eleştirel veya yaratıcı pratikleri üretmek açısından mimarlığın başlıca bileşenidir. Aynı zamanda öğrencilerin meslek olarak mimarlığı anlamaları açısından da önemlidir. Mimarlık bölümünde 4 dönem verilen zorunlu Mimarlık Tarihi derslerinde, mimarlık üretiminin olduğu kadar bu üretime yön veren kuramsal mimarlık bilgisi ile mimarlık dünyasının karşılıklı olarak etkileşim içinde bulunduğu düşünsel, sosyal, politik, sanatsal, ekonomik ve teknolojik koşulların değişimine ait tarih bilgisinin kazanılması da amaçlanmaktadır.

Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı kadrosu, uzmanlıkları mimarlık tarihinin farklı dönem ve alanlarını kapsayan bir profesör, bir doktor öğretim üyesi ve bir de araştırma görevlisinden oluşmaktadır.

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü