T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ
  • /
  • Akademik Cv İndeksi

AKADEMİK CV İNDEKSİ

Prof. Dr. Serdar TOKA

serdartoka@artuklu.edu.tr
MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ
MİMARLIK BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan Ece PAKÖZ

aslihanecepakoz@artuklu.edu.tr
MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ
MİMARLIK BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi Erdal DİNÇ

erdaldinc@artuklu.edu.tr
MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜM BAŞKAN YRD.
MİMARLIK BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi Murat ÇAĞLAYAN

muratcaglayan@artuklu.edu.tr
MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ
MİMARLIK BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi Rojat AKSOY IŞIK

rojataksoy@artuklu.edu.tr
MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜM BAŞKANI
MİMARLIK BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi Serdar AYDIN

serdaraydin@artuklu.edu.tr
MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ
MİMARLIK BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi Yuvacan ATMACA

yuvacan@artuklu.edu.tr
MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ
MİMARLIK BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi Zemzem TAŞGÜZEN POLAT

zemzemtasguzen@artuklu.edu.tr
MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ
MİMARLIK BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep ATAŞ

zeynepatas@artuklu.edu.tr
MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ
MİMARLIK BÖLÜMÜ

Dr. Figen IŞIKER

figenisiker@artuklu.edu.tr
MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ
MİMARLIK BÖLÜMÜ

Dr. İzzettin KUTLU

izzettinkutlu@artuklu.edu.tr
MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ
MİMARLIK BÖLÜMÜ

Öğr. Gör. Elvan AYNAL ARCI

elvanaynalarci@artuklu.edu.tr
MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ
MİMARLIK BÖLÜMÜ

Arş. Gör. Berat ÇELEBİOĞLU

beratcelebioglu@artuklu.edu.tr
MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ
MİMARLIK BÖLÜMÜ

Arş. Gör. Deryanur ŞİMŞEK

deryanursimsek@artuklu.edu.tr
MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ
MİMARLIK BÖLÜMÜ

Arş. Gör. Habibe Tuba BÖLÜK

habibetubaboluk@artuklu.edu.tr
MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ
MİMARLIK BÖLÜMÜ

Arş. Gör. Mehmet Fatih BÖLÜK

mfatihboluk@artuklu.edu.tr
MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ
MİMARLIK BÖLÜMÜ

Arş. Gör. Nurcan GÜNEŞ

nurcangunes@artuklu.edu.tr
MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ
MİMARLIK BÖLÜMÜ

Arş. Gör. Zeki SOLMAZ

zekisolmaz@artuklu.edu.tr
MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ
MİMARLIK BÖLÜMÜ