T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ
  • /
  • GÖREV TANIMLARI

GÖREV TANIMLARI

 

MAU-GT_FRM-445_01-DEKAN GÖREV TANIM FORMU

 

MAU-GT_FRM-445_02-FAKÜLTE KURULU GÖREV TANIM FORMU

 

MAU-GT_FRM-445_03-FAKÜLTE YÖNETİM KURULU GÖREV TANIMI

 

MAU-GT_FRM-445_04-FAKÜLTE SEKRETERİ GÖREV TANIM FORMU

 

MAU-GT_FRM-445_05-DEKAN YARDIMCISI GÖREV TANIM FORMU

 

MAU-GT_FRM-445_06-BÖLÜM BAŞKANI GÖREV TANIM FORMU

 

MAU-GT_FRM-445_07-ANABİLİM DALI BAŞKANI GÖREV TANIM FORMU

 

MAU-GT_FRM-445_08-ÖĞRETİM ÜYESİ GÖREV TANIM FORMU

 

MAU-GT_FRM-445_09-ÖĞRETİM GÖREVLİSİ GÖREV TANIM FORMU

 

MAU-GT_FRM-445_10-ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ GÖREV TANIM FORMU

 

MAU-GT_FRM-445_11-ŞEF GÖREV TANIM FORMU

 

MAU-GT_FRM-445_12-MEMUR GÖREV TANIM FORMU

 

MAU-GT_FRM-445_13-BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GÖREV TANIM FORMU

 

MAU-GT_FRM-445_14-TAŞINIR KAYIT YETKİLİSİ GÖREV TANIM FORMU

 

MAU-GT_FRM-445_15-TEKNİKER GÖREV TANIM FORMU

 

MAU-GT_FRM-445_16-PERSONEL İŞLERİ MEMURU GÖREV TANIM FORMU

 

MAU-GT_FRM-445_17-YAZI İŞLERİ BİRİMİ MEMURU GÖREV TANIM FORMU

 

MAU-GT_FRM-445_18-ÖĞRENCİ İŞLERİ MEMURU GÖREV TANIM FORMU

 

MAU-GT_FRM-445_19-MALİ İŞLER MEMURU GÖREV TANIM FORMU

 

MAU-GT_FRM-445_20-BÖLÜM SEKRETERİ GÖREV TANIM FORMU

 

MAU-GT_FRM-445_21-DEKAN ÖZEL KALEMİ GÖREV TANIM FORMU

 

MAU-GT_FRM-445_22-DESTEK HİZMETLER GÖREV TANIM FORMU

 

MAU-GT_FRM-445_23-SÜREKLİ İŞÇİ (TEMİZLİK PERSONELİ) GÖREV TANIM FORMU

 

MAU-GT_FRM-445_24-SÜREKLİ İŞÇİ (GÜVENLİK PERSONELİ) GÖREV TANIM FORMU

 

MAU-GT_FRM-445_25-BİRİM AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONU GÖREV TANIM FORMU

 

MAU-GT_FRM-445_26-BİRİM KALİTE KOORDİNASYON VE GELİŞTİRME KOMİSYONU GÖREV TANIM FORMU

 

MAU-GT_FRM-445_27-BİRİM MUAFİYET İNTİBAK VE YATAY GEÇİŞ KOMİSYONU GÖREV TANIM FORMU

 

MAU-GT_FRM-445_28-BİRİM KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ, BESLENME YARDIMI VE BURSLARLA İLGİLİ SEÇİCİ KOMİSYONU GÖREV TANIM FORMU

 

MAU-GT_FRM-445_29-BİRİM BOLOGNA EŞGÜDÜM KOMİSYONU GÖREV TANIM FORMU

 

MAU-GT_FRM-445_30-BİRİM ERASMUS KOORDİNATÖRÜ GÖREV TANIM FORMU

 

MAU-GT_FRM-445_31-BİRİM FARABİ KOORDİNATÖRÜ GÖREV TANIM FORMU

 

MAU-GT_FRM-445_32-BİRİM MEVLANA KOORDİNATÖRÜ GÖREV TANIM FORMU

 

MAU-GT_FRM-445_33-BİRİM ÇİFT ANADAL-YANDAL KOORDİNATÖRÜ GÖREV TANIM FORMU

 

MAU-GT_FRM-445_34-BİRİM ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KOORDİNATÖRÜ GÖREV TANIM FORMU

 

MAU-GT_FRM-445_35-BİRİM ORTAK DERSLER KOORDİNATÖRÜ GÖREV TANIM FORMU

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü