T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Mimari Proje Üretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
  • /
  • Misyon ve Vizyon

Misyon ve Vizyon

24 Ocak 2021 tarihinde aktif olarak faaliyete geçen Mardin Artuklu Üniversitesi, Mimari Proje Üretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (Mimfab), büyük ölçekli tasarım, projelendirme ve uygulama hizmetlerini bir bütünlük içinde çözümleyen, kurulduğu andan itibaren yaratıcı, araştırma odaklı ve çağın ihtiyaçlarını karşılayacak tasarım/uygulama deneyimleri üzerinde çalışıyor. Mardin Mimarlık Fabrikası iki temel amacı taşır:

  1. Proje üretmeyi ve proje üretirken mimarlık alanına katkı sunan yeni bilgi üretimi
  2. Araştırma dosyaları açarak hep birlikte öğrenmeyi ve deneyler yapmayı destekleme
Bugünün ve yarının ihtiyaçlarına cevap verebilecek, geçmişin kültürel değerlerini koruyabilecek, sürdürülebilir ve kalıcı, estetik değerlere sahip tasarımlar oluşturmayı ve üretmeyi ilke edinen Mimfab, insan ile yaşayan ve kullanıcı ihtiyaçlarına göre değişebilen mekânlar kurgulama bilinciyle tasarımlarına yön veriyor. Bu doğrultuda Mimfab;

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü