T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Mimari Proje Üretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
  • /
  • Hakkında

Hakkında

Mimari Proje Üretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, lansman adıyla Mardin Mimarlık Fabrikası (Mimfab) ile Mardin Artuklu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi arasında doğrudan bir ilişki vardır. Aynı zamanda Mimfab'deki mimarlık üretim biçimi sektörel ve uygulama tabanlı olması bakımından Mimarlık bölümünde yürütülen akademik çalışmalardan farklılaşır ve teorik bilgi üretim biçimlerini uygulamalı bir şekilde test eder. Mimfab, proje-odaklı çalışma grupları ile işletilmektedir. Bu ekipler Mimfab direktörleri tarafından Merkez Yönetim ve Danışma Kurullarının tavsiyeleri ile birlikte kurulur. Mimarlık Fakültesinin yanı sıra teknik bilgi eğitimi veren meslek yüksekokullarındaki önlisans programlarında Mimfab tarafından değerlendirilen fiziki imkanlar mevcuttur.
 
Mimfab'in akademik programlara ve araştırmalara katkı
Mimfab bünyesindeki faaliyetler ile Mimarlık Bölümünde gösterilen teorik birçok bilgi için uygulama alanı açılmaktadır ve mimarlık teknolojisi ve mimari tasarımda bilişim alanı dahilindeki derlerin geliştirilmesine doğrudan katkı sunulmaktadır. Günümüzde mimarlık eğitimi ve pratiği, 1990’lardan itibaren mimari üretimi şekillendiren dijital yöntemler ile alışılagelmiş üretim biçimlerinin ötesine geçmeye başlamıştır. Geçmişte yoğun olarak deniz, hava, uzay araçları gibi standart olmayan formların tasarım ve üretimi için diğer mühendislik dalları tarafından kullanılan yazılım ve donanımlar, artık çağdaş mimarlık üretimini şekillendirmektedir. Mimfab bu yönde bilim ve teknolojinin kesiştiği alanlara temas etmektedir. Mardin’in geçmişten bugüne taşıdığı mimari mirasın üzerinde kurulan Mimarlık Fakültesinde çağdaş lisansüstü konularının çalışılmasını ve bu yönde akademik cazibe merkezine dönüşmesini desteklemektedir.
 
Sektörel boyut
Mimfab'de uygulamaları ile akademik-sektörel bağlantılar kurulmaktadır. MAÜ mimari proje faaliyetlerinin verimli ve etkin bir şekilde yürütülmesi ve dışarıya mimarlık üzerine danışmanlık ve proje hizmeti verilmesi sırasında ileri düzey mimari proje üretim yöntemleri kullanılarak verimliliği arttıran yenilikçi mimari proje üretim modelleri kullanılmaktadır. Türkiye’de gelişmekte olan Bina Bilgi Modellemesi kullanım kapasitesine sahip olarak ulusal seviyede bu alanda yol gösterici olmayı hedefleyen Mimfab'in, yabancı hükümetlerin zorunlu hale getirdiği ve Türkiye’de de yakın gelecekte zorunlu hale geleceği düşünülen Bina Bilgi Modellemesi yönteminin test edilmesi noktasında ülke çapında yönlendirici ve güvenilir bir kurum olması planlanmaktadır.
 
Uygulama dersleri ile ilişki
Mimfab'de MAÜ Mimarlık ve Mimari Restorasyon bölümlerinden olmak koşuluyla değerlendirilecek olan stajyer öğrencilerin lisans ve önlisans programları çerçevesinde kazandıkları bilgi ve becerilerin gelişmesine katkı sağlanmaktadır. Proje bazında kurulan çalışma ekiplerine katılacak olan MAÜ Mimarlık ve ilgili bölümlerdeki akademisyenlerin uygulama deneyimleri kazanmaları için fırsatlar doğurmaktadır.
 
Üniversiteye ve topluma katkı
Mimfab'in araştırma ve geliştirme faaliyetlerini akademik-sektörel bağları kuvvetlendirici know-how projeleri şekillendirir. Bu bağlamda üniversitenin ihtiyacı olan mimarlık hizmetleri de ar-ge faaliyetleri kapsamında karşılar. Mimfab çalışmaları Mardin şehrindeki mimarlık ve kentsel tasarım uygulamalarına katkı sağlamak amacıyla diğer kurum ve kuruluşlar ile iş birliği zeminleri geliştirerek toplum yararına fiziksel çevre şartlarının geliştirilmesini desteklemektedir.
 
Fiziki imkanlar
Mardin Artuklu Üniversitesi, Mimfab faaliyetlerinde kullanılan temel ihtiyaçlara sahiptir. Bu imkanlar 3 ana kolda toplanmıştır:
 
T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü