T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Mimari Proje Üretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
  • /
  • Alanlarımız

Alanlarımız

Mardin Mimarlık Fabrikasının alanları aşağıda özetlenen ve çözüm bekleyen sorunlar ışığında belirlenmektedir:

Yukarıdaki sorunların ilk ikisi mimfab'in Proje & Uygulama hedefleri doğrultusunda çalışma alanlarına dönüşürken, diğer ikisi ise Ar-Ge odaklı alanları belirlemektedir.

Bina Bilgi Modellemesi

Fiziksel Çevre Kontrolü

Coğrafi Bilgi Sistemleri

Dijital Fabrikasyon ve Yerel İnşaat Malzemeleri 

Strüktürel Optimizasyon

Dijital Kültürel Miras ve Sürdürülebilir Turizm

 

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü