T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ MİDYAT SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ
  • /
  • Yönergeler

Yönergeler

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

Yaz Okulu Yönergesi

M.A.Ü Ön Lİsans Ve Lisans Eğitim - Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği

Yurtiçi ve Yurtdışı Bilimsel ve San. Etk. Kat. Des. Yönergesi

Yüksek Öğretim Kurumları Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Usul ve Esasları

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü