T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ MİDYAT SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ
  • /
  • MEVZUAT

MEVZUAT

KANUNLAR

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu

2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu

5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

7201 Sayılı Tebligat Kanunu

YÖNETMELİKLER

Öğretim Üyeliğine Yülseltilme ve Atanma Yönetmeliği

Öğretim Üyesi Dışındaki  Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm  Kadrolarının Belirlenmesine Ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik

Akademik Teşvik Yönetmeliği

Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar

Analık İzni Veya Ücretsiz İzin  Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik

Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik

MAÜ Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği

MAÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Sınıfı Programı Eğitim, Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği

Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliği

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

YÖNERGELER

MAÜ Akademik Yükseltme ve Atama Esasları

MAÜ Yurtiçi ve Yurtdışı Bilimsel Etkinliklere Katılımın Desteklenmesi Yönergesi 

MAÜ Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Öğretim Elemanı Çalıştırma Yönergesi

MAÜ Arapça Hazırlık Sınıfı Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi

MAÜ Derslerin Şubeye Ayrılması Yönergesi

MAÜ Diploma Yönergesi (Önlisans-Lisans-Yüksek Lisans-Doktora)

MAÜ Ek Ders Yönergesi

MAÜ Ortak Seçmeli Dersler Koordinatörlüğü ve Ortak Seçmeli Dersler Uygulama Yönergesi

MAÜ Çift Anadal-Yandal Yönergesi

MAÜ Erasmus+ Değişim Programı Uygulama Yönergesi

MAÜ Özel Öğrenci Yönergesi

MAÜ Yurt Dışından Öğrenci Kabulü Yönergesi

MAÜ Yaz Okulu Yönergesi

MAÜ Öğrenci Toplulukları Yönergesi

MAÜ Kısmi Zamanlı Öğrenci Çlıştırma Yönergesi

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü