T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ MİDYAT SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ
  • /
  • GELENEKSEL TÜRK SANATLARI

GELENEKSEL TÜRK SANATLARI

Hakkında

 

Henüz öğrencisi bulunmamakla birlikte akademik kadronun tamamlanması ile 2023-2024 eğitim öğretim yılında öğrenci almayı planlamaktadır.

Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, kültürel değerleri araştıran ve koruyan, çağdaş anlamda ileri götürmeyi hedefleyen ve özgün yaklaşımlarla yeni tasarımlar yapabilen, geçmişi günümüze kendi yorumlarıyla taşıyabilen yaratıcı bireyleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu genel amaç doğrultusunda bölümümüzdeki eğitim ve öğretim ile geleneksel sanatlardan yola çıkarak bugüne ve geleceğe yönelik gereksinimlere cevap verebilecek tasarımların ve uygulamaların yaptırılması hedeflenmektedir. Bireysel yaratıcılık ön planda tutularak özellikle taklitçilikten uzak tasarımlar yapılması sağlanacaktır. Genç sanatçılar, geleneksel sanat kültürüne hakim, zengin tarihî mirasın farkında, geçmiş ile gelecek arasında köprü kurabilecek bilgiye sahip, özgün eserleriyle toplumun sanat ve estetik anlayışına katkıda bulunacak kişiler olacaktır. Öğrencilerimiz, ayrıca bilgi ve becerilerini bölümümüz atölyelerinde, eğitim ve uygulamayı bir arada götürerek alacaklar, ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlenecek sergi, seminer, konferans, sempozyum, gezi ve benzeri etkinliklerle bu bilgi ve becerilerini pekiştireceklerdir. Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, Geleneksel Türk Sanatları Anasanat Dalı mezun öğrenciler, kütüphaneler, müzeler, desen atölyeleri, sanayiye yönelik tasarım atölyeleri, restorasyon çalışmalarında istihdam edilebilecektir.

 

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü