T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ MİDYAT MESLEK YÜKSEKOKULU
 • /
 • Hakkında

Hakkında

2014-2015 tarihinde Mardin Artuklu Üniversitesi Midyat Meslek Yüksekokulu Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Bölümü açılmıştır. Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Bölümü öğrenim süresi 4 yarıyıl olup, eğitim dili Türkçe’ dir. Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Bölümü eğitim-öğretimde doğal olarak ana vatanı Midyat olan unutulmaya yüz tutmuş, usta sayısının gün geçtikçe azaldığı telkari gümüş işlemeciliğine yoğunlaşmıştır. Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Bölümü öğrencileri, atölye derslerinde bir yandan mesleğin gereği olan temel bilgi ve becerileri kazanırken, gözlem yapabilme, çözümleme ve yaratıcılığını açığa çıkaracak gerekli sanat eğitimini alabileceklerdir. Öğrencilerin, sanatsal düşünme boyutunu yakalayabilmeleri, yöntem oluşturabilmeleri, teknik ve tasarım çalışmalarında alana yönelik teorik ve pratik tüm bilgi ve beceriyi kazanabilmeleri, bu süreç içerisinde öğrencilerin üretme yeteneği ve kişiliği çizgisinde özgün tasarım dilini oluşturabilmeleri sağlanacaktır.

          Ülkemizde var olan milli servetlerin korunması ve bunların çoğaltılarak kültürümüzün yayılması önem taşımaktadır. Özellikle el sanatlarında geniş bir yelpazeye sahip olan bölgemiz bu değerlerin özünü kaybetmeden modernize edilmesi ve sonra ki nesillere aktarılması için nitelikli, eğitimli gönüllülere ihtiyaç duyulmaktadır. Bölümün amacı alanında eli becerikli ustalar yetiştirmenin yanı sıra toplum ve sanat konularında da entelektüel bir çabanın gereğine inanan, tasarıma aşık bireyler yetiştirmek, özellikle yöresel el sanatlarımızdan olan kuyumculuk ve takı tasarımı bünyesinde telkâri yapımı ve üretimi gibi geleneksel el sanatlarımızın örneklerini belgeleyecek ve üretilen bilgiyi günümüz teknolojisine aktaracak nitelikte iş gücü yetiştirmektir. Aynı zamanda amacımız, kendi telkari atölyelerini kuracak, üretim yapabilecek veya mevcut telkari atölyelerinde eğitim verebilecek, kendine güvenen, kalifiye telkari ustalarını ülke ekonomisine kazandırmaktır.

          Bilgisayar Destekli Takı Tasarımı dersinde bilgisayarda takı çizme tekniklerini öğrenirken Takı Tasarımı dersinde ise karakalem ve boya kalemlerini de kullanarak öğrenci uygulamak istediği takıyı kağıda çizmeyi öğrenecektir. Yöresel Takı Uygulamaları dersinde Telkari yapım aşamalarını uygulayarak öğrenirken Çağdaş Takı Uygulamaları dersinde Telkari takı yapım tekniklerini, dönemin takı modası ile harmanlayarak her yaştan bireye hitap edecek takı uygulamaları fırsatı bulacaktır. Takı Sanat Tarihi dersinde Mısır, Hindistan, Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı vs. takılarını incelerken Kişiye Özel Takı Tasarımı dersinde diğer tüm derslerin de desteğiyle edinilmiş bilgi ve becerileri kullanan öğrenci özel tasarımlar yapmaya ve üretmeye hazırdır. Programda 5 Öğretim Görevlisi görev yapmaktadır.

Kayıt ve Kabul Koşulları

Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Bölümü ön lisans programına Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile öğrenci kabul edilmektedir. Temel Yeterlilik Testi (TYT) puan türünden en az 150 ve daha yukarı puan almış olanların 2021 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) tercih işlemlerinde kontenjan dâhilinde bu programa yerleştirilmesi halinde kayıt hakkı kazanmaktadırlar.

Mezuniyet Koşulları

Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Bölümü ön lisans programında 120 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarı ile tamamlayan FF, YZ, DZ notu olmayan, Genel Not Ortalaması (GNO) 100 tam puan üzerinden en az 60 not ortalaması olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler mezun olabilirler. Bu kredilerin altında eksik kredi ile mezun olunamaz. Ayrıca programdan mezun olabilmek için öğrenciler dördüncü yarıyıl ders programına dahil edilen 8 AKTS ‘den oluşan stajlarını tamamlamak zorundadırlar.

Üst Kademeye Geçiş  

Kuyumculuk ve takı tasarımı ön lisans programını başarı ile bitiren mezunlar ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile;

 • Aksesuar Tasarımı
 • Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı
 • Takı Tasarımı
 • Takı Teknolojisi ve Tasarımı

Bunlara ek olarak kuyumculuk ve takı tasarımı bölümü mezunlarının Anadolu, Atatürk ve İstanbul üniversitelerinin açıköğretim fakültelerinde bulunan aşağıdaki açık öğretim bölümlerine de Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile geçiş yapabilme hakkı bulunmaktadır.

 
 • Halkla İlişkiler ve Tanıtım
 • Maliye
 • Kamu Yönetimi
 • Konaklama İşletmeciliği
 • Uluslararası İlişkiler
 • İşletme
 • Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
 • İktisat
 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
 

Kuyumculuk ve takı tasarımı bölümünden mezun olan kişiler bu bölümleri tercih edebilirler.

Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Özel Sektör İş İmkanları
Bölüm mezunları;

gibi resmi kurum ve kuruluşlarda usta öğretici, atölye ve tasarım sorumlusu olarak çalışabilirler.

Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Devlette İş Bulma İmkanı

Sınırlı sayıda da olsa zaman zaman KPSS atamalarında Kuyumculuk ve Takı Tasarımı bölümüne de kontenjan verilmektedir. Kuyumculuk ve Takı Tasarımı mezunları aşağıdaki devlet kurum veya kuruluşlarına atanma şansına sahiptir. Bunlar:

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü