T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ MİDYAT MESLEK YÜKSEKOKULU
  • /
  • Hakkında

Hakkında

Bölüm Adı                

Elektrik Ve Enerji Bölümü

Program Adı            

Elektrik

Bölüm Başkanı

Mustafa GÜNGÖR

Sayısal Veriler

YÖK ATLAS

Program mezuniyet şartı

Öğrenci, 120 AKTS/ECTS kredisini ve 30 günlük stajı uygulamasını tamamlayarak programdan mezun olur.

Eğitim Süresi ve Başlıca Dersler

Eğitim süresi 2 yıl içindeki 4(dört) yarıyıldan oluşmaktadır. Başlıca dersler matematik, doğru akım devre analizi, alternatif akım devre analizi, trafo ve doğru akım makinaları, enerji iletimi ve dağıtımı, elektrik enerji santralleri, elektromekanik kumanda sistemleri, güç elektroniği, programlanabilir lojik kontrol.

Program Hakkında 

Elektrik Programı Temel Elektrik, Güç Elektroniği, Elektrik Makineleri ve PLC  Laboratuvarlarında yürütülen eğitim, öğretim ve uygulama çalışmaları ile teknik hizmet gerektiren tüm sektörlerde ve kuruluşlarda elektrik konularında yeterli bilgi birikimine sahip ara eleman yetiştirmektedir. Eğitim planında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan öğrenciler Elektrik Teknikeri unvanına sahip olmaktadır. Bu unvan ile elektrik projelerin teknik uygulaması sorumluluğunu üstlenebilmektedirler. Sahada ustalar ile mühendis arasında köprü görevi görerek oluşabilecek tüm olumsuzlukların çözümüne katkı sunarlar.

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Çalışma Alanları

Enerji sektörlerinde donanımlı ve bilgili ara elemanlara aşırı derecede ihtiyaç duyulduğundan söz konusu bölümden başarılı bir şekilde mezun olan öğrenciler enerji sektörünün her sahasında rahatlıkla istihdam olanaklarına sahip olmaktadırlar. “Enerji Teknikeri” ünvanını alan öğrenciler, enerji üretimi, iletimi, dağıtımı ve kullanılması alanlarında tasarımcı ya da uygulayıcı olarak çok geniş iş alanları bulunmaktadır. Mezunların çalışabileceği mevcut kuruluşlar olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (PİGM), Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü (MTA), Elektrik İşleri Etüd İdaresi (EİE), EÜAŞ, TEİAŞ, TEDAŞ, DSİ, TPAO, BOTAŞ, TÜPRAŞ, TAEK sayılabilir. Bunlara ayrıca Türkiye’nin kuzey-güney ve doğu-batı yönlerinde enerji koridoru olmasından dolayı yapılacak çalışmalarda görev alacak enerji teknikerliğini eklemek mümkündür. Meslek elemanları kamu ve özel kuruluşlarda çalışabilecekleri gibi, bağımsız olarak da çalışabilmektedirler.

Programdan Yapılabilecek Yatay Ve Dikey Geçişler

YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda elektrik teknolojisi ve yakın programlara yatay geçiş ve

Elektrik-Elektronik Mühendisliği,

Elektrik Mühendisliği,

Elektronik Haberleşme Mühendisliği,

Elektronik Mühendisliği,

Enerji Mühendisliği  vb. gibi bölümlere de dikey geçişle geçebilirler.

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü