T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ MİDYAT MESLEK YÜKSEKOKULU
  • /
  • Hakkında

Hakkında

Doğal yapı taşları teknolojisi bölümü öğrenim süresi 4 yarıyıl olup, eğitim dili %100 Türkçedir. Bölümün gayesi kamu ve özel sektör kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu doğal yapı taşlarının işlenmesi montaj hattı ve restorasyon alanlarında geleneksel ve modern mimari öğreti tekniklerini işlevsel olarak öğretmek aynı zamanda doğal yapı taşlarının fiziksel ve kimyasal özelliklerinin araştırılması açığa çıkarılması kendine ilke olarak benimsemiş teknikleri yetiştirmek ve doğal yapı taşları işleme tesislerinde çalışmak isteyen nitelikle bireyleri sektörün hizmetine sunmaktır. Doğal yapı taşları bilimlerinin temel bilgileri ile donatılmış, CAD programları kullanılmasında teknik bilgi ve deneyime sahip, yenilenen teknolojiye kolayca uyum sağlayabilen teknik elemanların yetiştirilmesini sağlayan, bilgi teknolojileri konusunda sadece bölgesel değil ulusal çapta ihtiyaç duyulan nitelikli ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Programımız 2018 güz yarıyılı itibari ile öğrenci almaya başlamış olup bölüm kontenjanı 20 kişiden ibarettir. Bölümde biri büyük diğeri küçük olan 2 adet CNC tezgâhı olup geleneksel eğitimin yanı sıra eğitime teknolojik olarak destek verilmektedir. Dersliklere ek olarak 1 adet bilgisayar laboratuarı ve 1 adet atölye bulunmaktadır. Doğal yapı taşları teknolojisi bölümünde görevli olan 6 Öğretim Görevlisi ile teorik ve uygulama dersleri verilmektedir.

Mezuniyet Koşulları

Programdan mezun olabilmek için öğrenciler en az 120 ECTS (AKTS) kredi almak zorundadır. Ayrıca programdan mezun olabilmek için öğrenciler ikinci yarıyılın sonunda 30 iş günü 240 saat olarak yaz stajlarını tamamlamak durumundadır.

Üst Kademeye Geçiş

Ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları taktirde, Mimarlık, iç mimarlık, iç mimarlık ve çevre tasarımı, Jeoloji mühendisliği - Maden Mühendisliği Lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

Mezun İstihdam Olanakları

Ön lisans programını başarı ile bitirenler; çalıştığı iş yerinde ustabaşı, idareci konuma gelebilirler. Belli alanlarda çalışmalarını yoğunlaştırarak o alanda uzmanlaşabilirler. Örneğin; taş yontu, mermer-karo-fayans, döşeme, süsleme taşçılığı, ocak işletmeciliği vb. gibi. Doğal yapı taşları Teknikeri kendi iş yerini açarak bağımsız da çalışabilir.

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü