T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ MİDYAT MESLEK YÜKSEKOKULU
  • /
  • Uzaktan Öğretim Hakkında

Uzaktan Öğretim Hakkında

Uzaktan Öğretim Hakkında

Öğrenme Yönetim Sistemi için tıklayınız.

Öğrenci Seçimi ve Ücret

Programa, ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile öğrenci kabul edilecektir. Yerleştirme süreci ile ilgili olarak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzunu inceleyebilirsiniz.

Bakanlar Kurulunun 29.08.2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/3584 sayılı Kararı kapsamında Ön Lisans Programlarına kayıt yaptıran öğrencilerimiz her yarıyıl için 385 TL öğrenim ücreti ve her yarıyıl için Üniversitemiz Yönetim Kurulu tarafından belirlenen miktarda ders materyal ücreti (180TL) öderler. Öğrenciler bu ücretleri Halk Bank Şubelerinde öğrenci numaralarını belirterek ödeyebilirler.

Programı tercih eden öğrencilerin kayıtları, Midyat Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından yapılır.

Ders Seçimi

Ders seçimi ve öğrenci bilgi sistemi için tıklayınız

Sınavlar

Vize sınavları (%20), Final sınavları (%80) Midyat Meslek Yüksekokulunda yüz yüze yapılmaktadır.

Program Hakkında

Bilgisayar programcılığı mesleği her şeyin dijital bir ağa bağlı olduğu günümüzde, teknoloji üretmeye aday toplumlar için vazgeçilmez bir ara iş gücüne dönüşmüştür. Değişen teknolojik alışkanlıklar yazılımcılardan beklenen görevleri de değiştirmektedir. Sadece masaüstü, internet ya da mobil programcılık alanlarında değil artık Makine Öğrenmesi, Büyü Veri, Veri Bilimi ve Siber Güvenlik konularında da uzmanlaşmış insan kaynağı, geleceğin elinde şekilleneceği toplumların en önemli güçleri haline gelecektir. Midyat Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bölümü olarak tüm bu farkındalıklarla birlikte oluşturulmuş eğitim planımız ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği hedeflere durmadan ilerlemeyi amaçlıyoruz. Örgün ve Uzaktan Öğretim programlarımızla Türkiye’nin her bölgesinden gelmiş öğrencilerle buluşma imkanına sahip oluyoruz. İki yıl gibi kısa sürede çok büyük anılar biriktiriyoruz. Mezun olmuş öğrencilerimizle devam ettirdiğimiz bilgi ve tecrübe alışverişi ile kamu ve özel sektörün güncel ihtiyaçları hakkında bilgi sahibi oluyor ve eğitim planımızı buna göre güncelliyoruz.

Kazanılan Derece

Bilgisayar Programlama Teknikeri - Ön Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Bu programa kabul edilebilmek için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak diploma almış olmak ve Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) yeterli TYT puanı almış olmak gerekmektedir. Programa Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler Senato tarafından belirlenen başarı kriterleri çerçevesinde kabul edilir.

Mezuniyet Koşulları

Programda öngörülen tüm dersleri, uygulamaları, 30 iş gününden oluşan stajı başarı ile tamamlayan ve toplam en az 120 AKTS kredisi almış olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır. Mezuniyet başarı derecesi genel ağırlıklı puan ortalaması ile belirlenir.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrenciler, daha önce kayıt oldukları yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilirler. Muafiyet istekleri, gerekli hallerde, ilgili dersi veren öğretim elemanının görüşü alınarak, yönetim kurulunca karara bağlanır.

Program Yeterliliği

Algoritma programlama, bilgisayar uygulaması geliştirme ve yazılım projelerinde kod geliştirme konularında yeterli altyapıya ve bunları iş hayatlarında kullanma yeteneğine sahiptir.

İstihdam Olanakları

Bilgisayar programcılığı bölümü mezunlarımız firma ve kurumların yazılım ekiplerinde program geliştiricisi, web sitesi geliştiricisi, veri tabanı sorumlu teknikeri, mobil uygulama geliştiricisi gibi yazılım unvanları ile istihdam edilip çalıştırılabilirler. Ek olarak bilgi işlem bölümlerinde teknik destek sorumlu elemanı olarak çalıştırılabilirler.

Üst Dereceye Geçiş

Önlisans programlarından mezuniyetin ardından dikey geçiş sınavı (DGS) sonucunda lisans programlarında eğitim görme imkânı bulunmaktadır. Bu programlar aşağıda verilmiştir.

Eğitim Türü

Uzaktan Öğretim

Ölçme ve Değerlendirme

Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler, uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Dersten başarılı olmak için dönem sonunda en az 60 puana sahip olmak gerekir.

Bölüm/Program Başkanı

Öğr. Gör. Hüseyin AHMETOĞLU

Sayısal Veriler

YÖK ATLAS

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Seminer

Değişik konularda sunumlar hazırlayarak bir konuyu bir başkasına aktarabilmesi ve toplum önünde konuşmayı öğrenebilmesi

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

 

Deney / Laboratuvar

Uygulamalarının yapılması, görsel olarak öğrenmeyi desteklemesi ve el becerilerinin gelişmesi

Laboratuvar, uygulama alanları

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

 

Proje Temelli Öğrenme

Konunun tarif edilmesi, kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi ve sonucun yorumlanması

veri tabanları, kitaplar

Yansıtıcı Düşünce

   

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

 

Kavram Haritası

   

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

 

Bakım Planı

   

Video

   

probleme dayalı öğrenme

 

veri tabanları, kitaplar

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösteri

Teknik gezi, ziyaretler sayesinde derslerde öğrenilen konu/ tekniklerin ziyaret edilen tesislerde gösterilmesi

 

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Grup Çalışması

Projeler, ödevler ve deneylerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesi, takım içinde çalışma becerilerinin kazanılması

Standart derslik teknolojileri, kütüphane çalışma alanları

Benzetim

   

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

 

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

 

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Kısa Sınav

Öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

 

 

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü