T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ MİDYAT MESLEK YÜKSEKOKULU
  • /
  • Hakkında

Hakkında

İnsanoğlu geçmişten günümüze kadar ki süreçte en ihtiyaç duyduğu gereksinim beslenme gereksinimidir. Bu gereksinim günümüzde artık ‘’Aşçılık’’ mesleği ile ihtiyaçtan öte kültürel bir değer ve sanat haline gelmiştir. Bu bakımdan tüm dünyada olduğu gibi ‘’Aşçılık’’ mesleği ülkemizde de yükselen bir değer konumundadır. Bu doğrultuda ülkemizin yemek kültürünün korunması ve geliştirilmesi adına teorik olarak yeterli düzeyde akademik bilgiye sahip ve bu akademik yeterliliğin uygulamaya dönüştürülmesi için 4 dönemlik bir eğitimden geçen ve’’Aşçılık’’ mesleğinin geliştirilmesine katkı sağlamaları bakımından öğrencilerimizin; etkili iletişim kurabilen, yaratıcı, yeniliklere açık, üretebilen, girişimci, çözüm odaklı ve akademik bilgi ve beceriye sahip olmaları hedeflenmektedir.

Programın Amacı:

Mardin Artuklu Üniversitesi Midyat Meslek Yüksekokul Aşçılık Programı ile sahip olduğumuz yemek kültürümüzün geliştirilmesi ve tanıtılması, hizmet sektöründe duyulan kalifiye personel ihtiyacının karşılanabilmesi, uluslararası düzeyde rekabet edebilecek bilgi ve beceriye sahip, mesleki açıdan nitelikli ve alanının gerektirdiği düzeyde genel kültür ve mesleki teknik bilgiyle donatılmış aşçı adayları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Kariyer Alanları:

Program mezunları yaygın iş olanaklarına sahip olmakla birlikte genel olarak özel sektör ve kamusal alanda olmak üzere çeşitli yerlerde istihdam edilmektedirler.

Bunlar genel olarak;

Ayrıca bunların yanında; yemek yazarı, yemek stilisti, tarif geliştirici, gıda işleyicisi, mutfak danışmanı, yemek araştırmacısı, menü geliştirici ve yiyecek-içecek eğiticisi gibi farklı alanlarda da istihdam olanağına sahiptirler.

İmkân ve Avantajlar:

Öğrencilerimizin üniversitemizin bulunduğu bölgede yer alan konuk evi, restoran, kafe ve diğer sosyal tesislerde uygulamalı olarak mesleki gelişimlerini sağlayabilecekleri imkanları bulunmaktadır. Ayrıca arzu eden öğrencilerimiz burada stajlarını da yapabileceklerdir. Böylece öğrencilerimiz iş ortamında karşılaşılan sorunlar için nasıl bir yol izlemeleri gerektiği, grup çalışmalarında karşılıklı fikir alışverişlerinde bulunarak işbirliği içerisinde problemlerin üstesinden gelebilmeleri adına mesleki yaşamlarında şimdiden tecrübe edinme olanağına sahip olacaklardır.

DGS ile Geçiş Yapılabilecek Programalar:

Okulumuzun aşçılık programından mezun olan öğrencilerimizin girdikleri dikey geçiş (DGS) sınavı ile yerleşebilecekleri lisans programları;

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü