T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ MİDYAT MESLEK YÜKSEKOKULU
  • /
  • Görev Tanımları

Görev Tanımları

MÜDÜR GÖREV TANIM FORMU

MESLEK YÜKSEKOKUL KURULU GÖREV TANIM FORMU

MESLEK YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU GÖREV TANIM FORMU

MESLEK YÜKSEKOKUL SEKRETERİ GÖREV TANIM FORMU

MÜDÜR YARDIMCISI GÖREV TANIM FORMU

BÖLÜM BAŞKANI GÖREV TANIM FORMU

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ TANIM FORMU

ŞEF GÖREV TANIM FORMU

MEMUR GÖREV TANIMI

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GÖREV TANIMI

TAŞINIR KAYIT YETKİLİSİ GÖREV TANIMI

TEKNİKER GÖREV TANIMI

PERSONEL İŞLERİ MEMURU GÖREV TANIMI

YAZI İŞLERİ BİRİMİ MEMURU GÖREV TANIMI

ÖĞRENCİ İŞLERİ MEMURU GÖREV TANIMI

MALİ İŞLER  MEMURU GÖREV TANIMI

SÜREKLİ İŞÇİ (TEMİZLİK PERSONELİ) GÖREV TANIMI

SÜREKLİ İŞÇİ (GÜVENLİK PERSONELİ) GÖREV TANIMI

BİRİM KALİTE KOORDİNASYON VE GELİŞTİRME KOMİSYONU GÖREV TANIMI

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü