T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ MİDYAT MESLEK YÜKSEKOKULU
  • /
  • Birim Kalite Komisyonu

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

Birim Kalite Komisyonu

 KALİTE KOMİSYONU

1. Dr.Öğr.Üyesi Ekrem AKMAN -Müdür(Başkan) 
2. Öğr. Gör. Halil KARADAŞ (ÜYE)
3. Öğr. Gör. Serdar BOZAN (ÜYE)
4. Şef İsmail ÖZMEN (ÜYE)
5. Memur İsa ESMER (ÜYE)
6. Öğrenci Zeynep AKTAĞ (ÜYE)
T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü