T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Merkezi Araştırma Laboratuarı
  • /
  • Numune Kabul Kriterleri

Numune Kabul Kriterleri

1. Numuneler elden veya kargo ile teslim alınır.

2. Numuneler ambalaj içinde getirilmeli, üzerinde numune ile ilgili açıklayıcı bilgiler (getirilen numunenin adı, kodu, kuruluşun adı, numune alma tarihi gibi) veren bir etiket olmalıdır.

3. Genel ve özel numune kabul kriterlerine uygun olmayan numunelerin başvurusu laboratuvarımız tarafından kabul edilmez. 

4. Analiz yaptırmak isteyen kurum ve kuruluşlar, yaptırmak istedikleri testlerin yer aldığı bir başvuru dilekçesiyle başvurularını yaparlar.

5. Analiz edilecek numune veya numuneler, başvuru dilekçesi ve ödemenin yapıldığını gösteren banka dekontu ile birlikte teslim edilmelidir. Aksi durumda numune kabulü yapılmayarak iade edilir.

6. Müşteri, Analiz İstek Formlarının doldurulup imzalanmasıyla analize gönderilen numunenin varsa insan ve çevre sağlığına olan zararlı etkilerini beyan ettiğini, etmediği takdirde oluşacak uygunsuzluklardan sorumlu olacağını kabul eder.

7. Her türlü posta / kargo masrafı müşteriye aittir.

8. Her analiz sonucunda bir adet analiz raporu düzenlenir. İlave raporlar ve farklı sonuç formatları ek ücrete tabidir.

9. Özel şartların veya değişik metotların uygulanması talep edilmesi durumunda, numune gönderilmeden önce laboratuvarımızla temasa geçilmesi gerekmektedir.

10. Müşterinin analiz sonuçlarına itirazı durumunda yapılan analiz tekrarlarında müşteriden tam hizmet bedeli tahsil edilir.

11. Deneyi yapılan numunelere ait şahit numuneler, 2 (iki) ay süre ile laboratuvarımızda muhafaza edilmektedir. Bu süre sonunda imha edilir.

12. Analiz numuneleri geri istenmiyor ise saklanma şartları belirtilmelidir. Aksi durumlarda numunelerin saklanmasında hiçbir özel tedbir alınmaz. 

13. Ödemesi tamamlanmış olan raporlar, karşı ödemeli olarak başvuru dilekçesinde belirtilen adrese gönderilmekte veya elden teslim edilmektedir.

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü