T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ
  • /
  • Zazakî

Zazakî

Online Sertifikalı Zazakî Dil Kursu

Kursê Sertîfîkayinê Onlîne yê Zazakî/Kirmanckî

Online Certified Zazakî/Kirmanckî Language Course

 

Zazakî (Zazaca) Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğu bölgeleri, ile nüfusunun göç ettiği Türkiye’nin batı illeri ile göç edenlerin yerleştikleri bazı Avrupa ülkelerinde konuşulmaktadır. Birtakım sebeplerden dolayı UNESCO 2009 raporunda Türkiye’de varlığı risk altındaki dillerden biri olarak tasnif edilmiştir. Yeryüzünde hiçbir dilin ve lehçenin kaybolmaması için mevcut olanakların elverdiği ölçüde kullanılması son derece önem arz etmektedir. Zazaki değişik yörelerde değişik ağızlarla (şivelerle) konuşulduğu için çoğu zaman farklı yörelerin Zazaları birbirini anlamakta zorluk çekmektedir. Zazakî’nin standartlaşma çalışmalarının hızlı bir şekilde ilerlemesi ve okur yazar sayısının çoğalması elzemdir. Bu amaçla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaokullarda okutulmak üzere bu konuda materyaller hazırlanmıştır. Bu kursta öğretim yöntemi olarak bu kitaplardan yararlanılarak belirlenen hedef kitleye temel seviyede belirli kazanımlar kazandırmak amaçlanmaktadır.

 

 

 

  

 

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü