T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN ÖĞRETİM UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ
  • /
  • Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu

 

 
  Müdür  
  Öğr.Gör.M.Fatih AĞALDAY (Başkan)  
     
     
       
   
  Müdür Yardımcısı Müdür Yardımcısı  
  Öğr.Gör.Rıdvan KAYA (Üye)   Öğr.Gör.Ferhat DEMİRALP ( Üye)  
       
       
       
Üye Üye Üye Üye
Prof.Dr. Serhat HARMAN       Doç. Dr.Mustafa ÖZTÜRK  Dr.Öğr.Üyesi Fasih DİNÇ Dr.Öğr. Üyesi Ahmet CEYLAN
       
T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü