T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN ÖĞRETİM UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ
  • /
  • Programın Amacı

Programın Amacı

Kamu ve özel sektör kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu bilgisayar  teknolojisi ürünlerinin işlevsel kullanımı için gerekli olan yöntem ve teknikleri  öğretmek ve bu kurumlarda çalışmak isteyen  nitelikle bireyleri yetiştirmektir. Bilgisayar Programcılığı, dünyada ve Türkiye'de hızla gelişen ve birçok iş koluna uygulanabilen bir alan olduğu için, bu programla sadece bölgesel değil ulusal çapta ihtiyaç  duyulan  ara iş gücü yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Dersler Mardin Artuklu Üniversitesi Midyat Meslek Yüksekokulu öğretim elemanları tarafından yürütülmekte ve Bilgisayar Programcılığı alanında piyasada aranır özellikte eğitim ve öğretim verilmektedir.

Çevirimiçi dersler http://lms.artuklu.edu.tr sistemi üzerinden; yüz yüze dersler ve yüz yüze sınavlar Midyat Meslek Yüksekokulunda yapılacaktır. Ders programı ve Sınav programı her yarıyıl başında MAUZEM web sayfasında duyurulacaktır.

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü