T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN ÖĞRETİM UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ
  • /
  • Hakkımızda

Hakkımızda

     Mardin Artuklu Üniversitesi bünyesinde öğretim faaliyetlerinin verimli ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılmasını sağlar.

     MAUZEM olarak uzaktan eğitim ile ilgili araştırma-geliştirme ve uygulama çalışmaları yapar.

     MAUZEM, yenilikçi ve modern eğitime dayalı bilgi ve iletişim teknolojilerini en etkin şekilde kullanabilmek için gerekli alt yapıyı sunar.

     MAUZEM örgün eğitim modelinde çeşitli sebeplerle yararlanılamayan metot ve yöntemlerin eğitimde kullanılmasını sağlar.

     Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve yetişkin eğitiminde iletişim ve bilgi teknolojilerine dayalı programlar geliştirmek ve üniversitede örgün olarak verilmekte olan programları bu teknolojilerle destekler.

     Uzaktan Eğitimin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesine katkıda bulunur.

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü