T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ MAÜ YAYINEVİ
  • /
  • Misyonumuz

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

Misyonumuz

İnsanoğlu’nun “Bilgi Çağı”nı yaşadığı yadsınamaz bir gerçektir. “Bilgi” ve “bilme”, günümüzde dünyanın en ileri uygarlıklarından en ücra köşelerine kadar hemen her tarafında hiç değilse teorik olarak en fazla önemsenen kavramlarıdır. “Bilgi” denildiğinde, akla hemen iki olgu gelir: “üniversite” ve “kitap”. Üniversiteler, bilginin üretildiği başlıca alanlardır; zira bilginin epistemoloji gibi kıstaslardan geçirilerek “bilimsel bilgi”ye ve “değer”e dönüştürülmesi ve bunun ardından da toplumun ve uygarlığın hizmetine sokulması, üniversitelerden beklenen başlıca sorumluluktur. Bilginin yayılması açısından ise kitaplar en önemli araçlardır. Bilgiye ulaşma noktasında bilhassa son yıllarda teknolojinin sağladığı başka olanaklara karşın, kitaplar hâlâ değer yitirmemişlerdir. Zira kitaplar yalnızca bilgi nakletmekle kalmazlar; kuramsal bir yapı ve mantıksal bir örgü içinde bilgiyle ilişkili birçok bağlamı da okurlara sunarlar.  

Mardin Artuklu Üniversitesi Yayınları, bu olgulardan hareketle, “bilgi”nin üretimi ve yayılması temelinde iki başat aktör olarak “üniversite” ve “kitap” kavramlarını bir araya getiren bir misyon üstlenmektedir. O, bir tarafta sosyal bilimler üniversitesi olma vizyonuyla yola çıkan Mardin Artuklu Üniversitesi’nin ürettiği bilgi ve birikim açısından vitrindir; diğer tarafta ise bilginin üretildiği her platformdan yararlanmak istemektedir. Bu doğrultuda MAÜ Yayınları, yazarlarınca uygarlığa ve insanlığa hizmet sunma endişesiyle, ayrıca ait olduğu bilim alanının yöntemlerine uygun şekilde kaleme alınmış “bilimsel eserler” in basılması ve okura ulaştırılması faaliyetini görev addetmektedir.  

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü