T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Kamu, Özel ve Karma Sektör İş Birliği Koordinatörlüğü
  • /
  • HAKKINDA

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

HAKKINDA

MUKADDİME

 

Dünya Bankası'nca yayımlanan bir raporda(*) gelişmekte olan ülke üniversitelerinin, yüksek meblağlı bütçe tahsisleriyle dünya çapında üniversite olma hedefi yerine kaynaklarını, bilgilerini ve birikimlerini bulundukları bölgelerin kalkınmasına sarf etmelerinin daha doğru olduğu belirtilmektedir.

 

Her ülkedeki üniversitelerin dünya çapında birer okul hâline gelmesi zaten beklenemez. Çünkü böylesi bir hedefe ulaşmak gerçekten de çok yüksek meblağlı bütçeleri gerektirir. Özellikle gelişmekte olan ülke üniversitelerinin üniversiteleri için bu tür bir hedefin kolay ulaşılabilir olmadığı bârizdir. Dolayısıyla, Raporda da belirtildiği üzere, söz konusu üniversitelerin imkânlarını bölgesel kalkınmaya sarf etmeleri daha makul görünmektedir.

 

Üniversitelerin bölgesel kalkınmaya katkı sağlamaları, bulundukları bölgelerde mevcut olan ziraat, sanayi ve hizmet sektörleri ile kuracakları bağlarla mümkün olacaktır. Herhangi bir bölüm ayırımına gitmeksizin üniversitelerin bütün akademik ve idarî birimleriyle hareket ederek bunu gerçekleştirmesi mümkündür.(**)


* Jamil Salmi, The Challenge of Establishing World Class Universities, the World Bank, Washington D.C., 2009, https://www.kisa.link/PEe2~s

** Mehmet Behzat Ekinci, Bölgesel kalkınma Odaklı Üniversite Modeli; Mardin Artuklu (MAÜ) Örneği, MAÜ Yayınları, Mardin, 2018, (ISBN: 978-605-4202-42-3).

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü