• /
  • Yürütme Kurulu

Yürütme Kurulu

Ferhat Gökdağ, Arş. Gör., Mardin Artuklu Ü.

İslam Akçe, Öğr. Gör., Mardin Artuklu Ü.

Metin Koçhan, Mardin Artuklu Ü.

Muhammed Veli Kadur, Mardin Artuklu Ü.

Muharrem Arslan, Arş. Gör., Mardin Artuklu Ü.

Yunus Çakmak, Öğr. Gör., Mardin Artuklu Ü.

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü